Forskersupport

Biblioteket yder support og kurser til FoU-medarbejdere i VIA vedr. litteratursøgning, referencehåndtering, valg af publiceringskanal, ophavsret, open access og UC Viden.

Du kan følge trends, tendenser og spotte konsekvenserne af det, der sker i det danske forskningsmiljø på Science Report (Fjernadgang med VPN)

Science Report er et uafhængigt forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø med historier om forskningspolitik, debatindlæg fra forskere og nøglepersoner og artikler om de nyeste forskningstendenser.

Har du brug for at søge viden, skal du bruge vores fagopdelte databaser og Tidsskrifter.