Software til review processen

Der er udviklet en række værtøjer til understøttelse af review arbejdet. Her er både gratisværktøjer og betalingssoftware. Nogle er knyttet til et særligt institut eller centers reviewarbejde, andre kan bruges uafhængigt heraf.

Covidence

Webbaseret værktøj til styring af proces ved udarbejdelse af systematiske reviews. Covidence hjælper gennem processen med at sortere referencer, knytte PDF-filer til og holde styr på, hvilke referencer der inkluderes og ekskluderes.

VIA har ikke licens til Covidence. Kan købes af forskeren selv (se også Free trial)

Cadima
er et gratis webværktøj, der letter gennemførelsen og sikrer dokumentation af systematiske reviews/litteratur reviews

Rayyan
Rayyan er et webbaseret screening værktøj til brug i et forskningssamarbejde  ved udvælgelse af artikler til systematiske reviews. Flere forskere kan samarbejde i værktøjet og kan såvel individuelt som sammen screene fundne artikler som er søgt i videnskabelige databaser

Vejledning til Rayyan.

EPPI-reviewer web (beta). EPPI-Centret har til formål at informere politikere og professionel praksis om solid evidens inden for uddannelsesområdet.
VIA har ikke licens til EPPI-reviewer. Kan købes af forskeren selv (se også Free trial)

SR Toolbox
SR Toolbox er et webbaseret katalog over værktøjer, der understøtter forskellige opgaver i den systematiske review proces. Værktøjskassen har til formål at hjælpe forskere med at finde softwareværktøjer til søgning, kvalitetsvurdering af artikler og til afrapportering.