Byggeri

Her finder du databaser og ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

Standarder og Eurocodes

 • DS Distribute

  Her får du adgang til 300-400 standarder og Eurocodes. Du kan søge i standardernes fulde tekst eller under fagområder, som f.eks. byggeri og anlæg eller IT og digitalisering. Du kan også få viden og nyheder om f.eks. CE-mærkning, kvalitetsledelse og servicestandarder.

  Adgang til DS Distribute
  Der er kun adgang på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C for 25 samtidige brugere.
  Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN

  Vejledning

 • Tillæg til standarder

  Herunder finder du en liste over hvor du kan finde såvel danske som internationale standarder og patenter. Listen er ikke fuldstændig. Det kan være en god ide først at søge i Dansk Standard eller DS Distribute, for at finde ud af om en international standard findes her.

  Adgang til Dansk Standards katalog over danske standarder

  Adgang til Dansk Standard - Annekser (Gældende danske og nationale annekser og tillæg til Eurocodes)

  Adgang til DS Distribute (Der er kun adgang på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C for 25 samtidige brugere. VIA har ikke adgang til alle standarden, men vi kan forsøge at skaffe den du mangler. Vælg ”søg i dine standarder efter” for at se dem som VIA har købt adgang til. Vælg ”søg i DS standardsamling efter” for at finde en konkret standard)

  Her findes flere vejledningsvideoer i hvordan du søger.

  Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, og Dansk Standard er samtidig en erhvervsdrivende fond, som står bag DS Distribute.

Internationale artikler

 • GreenFile

  Artikeldatabase der tilbyder veldokumenterede oplysninger, der dækker alle aspekter af menneskets påvirkning på miljøet. Dets samling af videnskabelige, offentlige og almen interesse titler omfatter indhold om den globale opvarmning, grønt byggeri, forurening, bæredygtigt landbrug, vedvarende energi, genbrug og meget mere. 

  Ebsco står bag databasen.

  Adgang til GreenFile (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen)

 • ScienceDirect

  Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier. Derudover er der gennem ScienceDirect også adgang til en samling af ebøger fra Elsevier.

  Adgang til ScienceDirect (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Tine Furbo Lind, tifl@via.dk 

Webressourcer

 • Anvisninger.dk

  En SBI-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBI-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhænge.

  Anvisninger.dk er udgivet af BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø. Alle nye anvisninger udgives på websitet, så snart de er klar og vil typisk være at finde, inden de kan købes i trykt form eller som e-bog. Websitet indeholder også mange ældre anvisninger, der tilføjes efter behov. 

  Adgang fra VIA adresser

  Spørg dit VIA Bibliotek for log-in.

 • BFA Bygge & anlæg

  BFA Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

  Der findes endvidere rapporter omkring fx psykisk arbejdsmiljø i den danske byggebranche.

  Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & anlæg står bag hjemmeside.

  Fri adgang til BFA Bygge & anlæg

 • Build-forskning

  Her fås adgang til forskning, bøger og artikler fra Build tidligere SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke formidles gennem anvisninger. 

  BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø) har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder derudover vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. De forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger. På den måde leveres løsninger på samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

  BUILD er en del af Aalborg Universitet.

  Fri adgang til BUILD-forskning

 • BYG-ERFA

  BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringsformidlingen er især rettet til professionelle i byggeriet, såsom projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører m.fl. Formidlingen sker primært gennem erfaringsblade forfattet af eksterne eksperter. Erfaringsbladene kvalitetssikres og valideres af BYG-ERFAs teknikergruppe.

  Adgang til BYG-ERFA Der er adgang for studerende og ansatte på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C. (Vælg Wayf-login. Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen).

 • Byggedata

  Ved Byggedata fås en samlet indgang til love og bekendtgørelser indenfor byggeriet, også kaldet Molio. Hjemmesiden indeholder også Håndbog for energikonsulenter, Bygningsreglementet og andre bekendtgørelser.

  Der er forskellige temaer på hjemmesiden, fx:BR18 Bygningsreglementet med vejledninger
  Byggeriets aftalevilkår samt domme og afgørelser i byggeriet
  Oversigt over eurocodes
  Byggeskike, bygningsbevaring og byggeteknik
  Derudover findes også nyheder indenfor byggebranchen

  Adgang til Byggedata
  Adgang fra Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C. 25 samtidige bruger.
  Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN

 • Bygningsguiden

  På bygningsguiden får du både viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark og inspiration til at energirenovere. Den giver dig inspiration til, hvordan du får energiforbedret boligen – med respekt for både husets arkitektur og din økonomi. 

  Bygningsguiden er udgivet af SparEnergi.dk, der er en del af Energistyrelsen. Sitet blev lanceret i november 2013 og bygger videre på arbejdet fra Go’ Energi (Center for Energibesparelser), der blev nedlagt som følge af energiaftalen fra marts 2012.

  På SparEnergi.dk får du opdateret information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige. Du finder værktøjer, der kan hjælpe dig med at spare energi, og tjeklister, beregnere og produktlister til både el og varme.

  Fri adgang til Bygningsguiden

 • Bygningsreglementet

  På bygningsreglementets hjemmeside fås den direkte adgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

  Bygningsreglementet bliver styret af Bolig- og Planstyrelsen. Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Overtrædelse af bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

  Fri adgang til bygningsreglementet
  Fri adgang til tidligere bygningsreglementer

 • Danmarks Arealinformation

  Her findes offentligt tilgængelige data om miljøet i Danmark fra forskellige myndigheder og organisationer. Det er bl.a. data indenfor temaerne: bygge- og beskyttelseslinjer, grundvand, jordforurening, lokal- og kommuneplaner, naturbeskyttelse og naturdata.

  Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for virksomheder og borgere.

  Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Dataene bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand. 

  Adgang til Danmarks Arealinformation

  Vejledning

 • Danskbyggeskik.dk

  Danskbyggeskik.dk er en portal, som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark. 

  En portal med alment, historisk byggeteknisk fælleseje om etagebyggeriet, men også husbygning generelt - tidsmæssigt afgrænset til perioden fra 1850 og frem til 2000. Siden kan med fordel bruges i forhold til renovering.

  Dansk Byggeskik drives af Fonden BYG-ERFA. 

  Adgang til Byggeskik.dk

 • DI Byggeri

  På DI Byggeris hjemmeside findes information om arbejdsmiljø, statistikker og eksport.
  DI Byggeri er det største branchefællesskab under Dansk Industri, og repræsenterer omkring 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri

  I 2021 stemte medlemmerne i DI Byg og DI Dansk Byggeri for at oprette et nyt branchefællesskab. Det betyder samtidigt, at DI Byg og DI Dansk Byggeri ophører som selvstændige organisationer og nu hedder DI Byggeri.

  Adgang til DI byggeri
  Vi har ikke længere login til DI Byggeri. Det er muligt at få tilsendt deres standard dokumenter pr mail. Send en mail fra din VIA mail med navn på de dokumenter du ønsker til skc@via.dk eller bibhorsens@via.dk.
  Dokumenter og blanketter må kun bruges i uddannelsesøjemed. De må ikke benyttes i forbindelse med byggesager.

 • EREF

  Eref.dk – Program til beregning af Energitilskuddet for vinduer.

  Teknologisk Institut har udviklet et internetbaseret beregningsværktøj for vinduer og døre. Programmet giver brugeren mulighed for at beregne de nødvendige data til brug for Energimærkningsordningen for vinduer.

  Adgang til Eref.dk
  (Det kræver login at anvende Eref.dk - kontakt dit VIA Bibliotek.)

 • Gulvfakta

  Du kan finde gode råd og anvisninger om følgende overordnede emner: valg af gulv, Gulvbelægning, undergulve, specialgulve, tilbehør og materialer, tekniske egenskaber, renovering, kvalitetssikring og vådrum. Hvert emne er underinddelt. Du får adgang til flere sider med information og fakta om underemnet.

  Det er Gulvbranchen, en brancheorganisation for gulventreprenører og leverandører til gulvbranchen, der står bag siden.

  Adgang til Gulvfakta

 • Infomedia

  Søg i Danmarks største mediearkiv med artikler, der strækker sig helt tilbage til 1990.

  Adgang til artikler i fuldtekst fra:

  Landsdækkende, regionale og lokale aviser
  Fagblade og magasiner f.eks. Tænk, Ugeskrift for læger, og Ingeniøren

  Du kan også afgrænse til at søge i en bestemt avis/tidsskrift og/eller i en bestemt tidsperiode.
  Det er også muligt at få hurtig og direkte adgang til udvalgte artikler fra Infomedia ved log ind på din lånerstatus i bibliotekskatalogen.

  Udgiver: Infomedia A/S

  Adgang til Infomedia (Klik på autologin - hvis du ikke kommer automatisk på)
  (Adgang udenfor for VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA-login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Oversigt over online medier i Infomedia
  Oversigt over trykte medier i Infomedia (aviser, fagblade mm)

 • LCAbyg

  LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

  Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

  Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

  LCAbyg er udviklet af BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut), Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik- og Byggestyrelsen).

  Adgang til LCAbyg( kræver, at du logger ind eller opretter en ny bruger)
   
  Vejledning til LCAbyg5
  Vejledning til LCAbyg til mac
  Vejledning til andre værktøjer
  Webinar og tutorials

 • Licitationen

  Licitation – Byggeriets dagblad henvender sig til alle parter i bygge- og anlægsbranchen. Det er udgivet siden 1908.

  Avisen udkommer alle hverdage året rundt og henvender sig til alle parter i bygge- og anlægsbranchen: entreprenører, håndværkere, bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og byggematerialeproducenter med fokus på de politiske, økonomiske og tekniske aspekter.

  Der er arkiv tilbage til 2009. Udover avisen er der adgang til nyhedsartikler og magasiner indenfor byggebranchen.

  Licitationen – Byggeriets Dagblad er en del af Nordiske Medier A/S.

  Adgang til Licitationen fra VIA adresser
  Fjernadgang med VPN - vejledning til VPN

 • Molio anvisninger

  Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samt Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips.

  Adgang til Molio anvisninger (Adgang fra Campus Horsens, Campus Aarhus C og Campus Holstebro)

  Første gang du logger ind, skal du indtaste din mail og oprette en adgangskode. Herefter vil du blive mødt af en ny side, hvor du skal indtaste navn, efternavn, firmanavn, firma og stilling. Du skal være logget på VIAs netværk for at kunne oprette dit personlige login.

   

 • Molio prisdata

  V&S prisdata har skiftet navn til Molio prisdata. Online adgang til prisbøgerne fra Molio. Prisbøgerne bliver opdateret årligt. Adgangen indeholder alle prisbøgerne:

  • Anlæg
  • Nybyggeri - husbygning
  • Nybyggeri - bygningsdele
  • Bygningsrenovering - husbygning
  • Bygningsrenovering - bygningsdele
  • Bygningsdrift
  • Grønland

  Adgang til Molio prisdata: 
  For Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C

  Fra foråret 2022 skal du installere Sigma Browser for at få adgang til de nyeste prisdatabaser. Hvis du tidligere har brugt Sigma/prisdatabaserne kan du springe punkt 1 over.

  1: Registrer dig med dit navn og VIA mail her
  2. Hent installationsfilen her. Du kan læse mere om Sigma Browser som skal installeres hos Molio
  Når du har hentet Sigma Browser-filen, skal du dobbeltklikke på filen for at sætte installationen i gang.
  3. Du bliver nu bedt om at acceptere licensbetingelserne for Sigma Browser.
  4. Følg nu guiden for at færdiggøre installationen.
  5. Når du har installeret den nye Sigma Browser, vil programmet automatisk hente de nye Molio Prisdata ind.

  Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål, så kontakt: bibhorsens@via.dk

 • Mur & tag

  Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for mursten, blokke og mørtel, forskellige kontrolordninger, CE-mærkning samt tagoplægning. Hjemmesiden er inddelt i producenter, materialer, udførelse, projektering, mur- og tagdetaljer, Normer & vejledning samt spørgsmål. I materialesektionen finder du definitioner, sammensætning og egenskaber - samt en række gode råd til valg af materialer. I udførelsessektionen finder du nyeste udgave af bl.a. Murerhåndbogen og Tegl 36, oplægning af tegltage. Gennem videosekvenser og beskrivelser findes information omkring praktisk udførelse. Her ligger også teglpjecer gennem tiden.

  Fri adgang til Mur & tag

 • TRÆINFO

  Træinformations bøger indeholder en stor mængde viden om træ, trækonstruktioner, facadeelementer, skelethuse, spær osv. Du finder TRÆhåndbøger, TRÆfakta, samt ”Beregning af trækonstruktioner” og ”Beregning af forbindelser”.

  Der er indtil videre kun adgang til gældende TRÆ-bøger.

  Adgang til TRÆINFO på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C (Fjernadgang via VPN)

 • Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

  Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen. Hos VCØB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver, arkitekt, producent eller kommune få gratis vejledning om cirkulær økonomi i byggeriet - herunder om håndtering i bygge- og anlægsaffald, miljøfarlige stoffer mulighederne for genbrug og genanvendelse.

  Her får du links til mere viden, rapporter og projekter om håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

  VCØB blev etableret i foråret 2016 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

  Adgang til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet