Ingeniørfag

Her finder du databaser og ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

Standarder og patenter

 • DS Distribute

  Her får du adgang til 300-400 standarder og Eurocodes. Du kan søge i standardernes fulde tekst eller under fagområder, som f.eks. byggeri og anlæg eller IT og digitalisering. Du kan også få viden og nyheder om f.eks. CE-mærkning, kvalitetsledelse og servicestandarder.

  Adgang til DS Distribute
  Der er kun adgang på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C for 25 samtidige brugere.
  Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN

  Vejledning

 • Espacenet

  International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor. Indeholder mere end 100 millioner patentdokumenter – primært patentansøgninger. Mange af patentdokumenterne er tilgængelige som pdf-fil med den fulde tekst (brug linket ”Originalt dokument”).

  Med SmartSøgning søger man i titler, abstracts, opfindere, ansøgere, årstal og patentnumre. Der kan også udføres avanceret søgning. 
   
  Adgang til Espacenet

 • Standarder og patenter

  Herunder finder du en liste over hvor du kan finde såvel danske som internationale standarder og patenter. Listen er ikke fuldstændig. Det kan være en god ide først at søge i Dansk Standard eller DS Distribute, for at finde ud af om en international standard findes her.

  Adgang til Dansk Standards katalog over danske standarder

  Adgang til Dansk Standard - Annekser (Gældende danske og nationale annekser og tillæg til Eurocodes)

  Adgang til DS Distribute (Der er kun adgang på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C for 25 samtidige brugere. VIA har ikke adgang til alle standarden, men vi kan forsøge at skaffe den du mangler. Vælg ”søg i dine standarder efter” for at se dem som VIA har købt adgang til. Vælg ”søg i DS standardsamling efter” for at finde en konkret standard)

  Her findes flere vejledningsvideoer i hvordan du søger.

  Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, og Dansk Standard er samtidig en erhvervsdrivende fond, som står bag DS Distribute.

  Internationale standarder

  Adgang til Beuth Verlag - DIN normer (Hjemmeside og Katalog over DIN normer – tyske standarder)

  Adgang til European Committee for Standardization (Hjemmeside og Katalog over europæiske standarder og tekniske specifikationer)

  Adgang til IEC - International Electrotechnical Commission (Hjemmeside med bl.a. katalog over IEC Internationale standarder for alle elektriske og relaterede teknologier)

  Adgang til i2i Standards Database (Global bibliografisk standard database. Klik på fanebladet login for at komme til søgning. Adgang fra VIA adresser.)

  Adgang til ISO - International Organization for Standardization (Hjemmeside med katalog over internationale standarder)

  Adgang til Nordisk InnovationsCenter (Hjemmeside om gennemførelsen af ​​de nordiske partnerskabsprogrammer inden for handel, erhverv og innovation. Derudover linkes der til Nordtest, som bl.a. indeholder rapporter fra Nordtest i fuldtekst)

  Patenter

  Adgang til Espacenet (International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor. Indeholder mere end 80 millioner patentdokumenter – primært patentansøgninger. Mange af patentdokumenterne er tilgængelige som pdf-fil med den fulde tekst (brug linket ”Originalt dokument”).)

  Med SmartSøgning søger man i titler, abstracts, opfindere, ansøgere, årstal og patentnumre.

  Adgang til Patent- og Varemærkestyrelsen (Information om patenter, brugsmodeller, varemærker og designbeskyttelse. Læs her hvad de forskellige begreber dækker over, hvordan de fungerer i praksis, og hvordan man ansøger om beskyttelse af sin idé.)

Internationale artikler

 • GreenFile

  Artikeldatabase der tilbyder veldokumenterede oplysninger, der dækker alle aspekter af menneskets påvirkning på miljøet. Dets samling af videnskabelige, offentlige og almen interesse titler omfatter indhold om den globale opvarmning, grønt byggeri, forurening, bæredygtigt landbrug, vedvarende energi, genbrug og meget mere. 

  Ebsco står bag databasen.

  Adgang til GreenFile (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen)

 • IEEE Xplore

  IEEE indeholder konferenceindlæg, artikler fra tidsskrifter og fagblade & IEEE standarder. Den dækker mere end 3 millioner dokumenter. Indholdet dækker over mere end: 160 tidsskrifter, 1.200 konferenceindlæg, 3.800 tekniske standarder, 1.000 e-bøger og 300 kurser. Databasen emner er udgivelser og standarder indenfor elektroindustri, computervidenskab og elektronik. IEEE dækker perioden fra 1872 og til nu.

  Adgang til IEEE Xplore (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

 • Materials Science Collection

  Materials Science Collection indeholder materialevidenskabsrelaterede artikler og alle bibliografiske poster fra Materials Research Database, den førende globale database inden for Materials Science. Dækker fra 1965.

  Adgang til Materials Science Collection (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

  Vejledning

  Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

 • Proquest engineering collection

  Proquest engineering collection giver adgang til artikler, figurer og tabeller indeni i artiklerne og alle bibliografiske poster fra the Engineering research database. Denne indeholder verdenslitteratur om teknologi og ingeniørvidenskab tilbage til 1966.

  Adgang til Proquest engineering collection (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk 

 • ScienceDirect

  Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier. Derudover er der gennem ScienceDirect også adgang til en samling af e-bøger fra Elsevier.

  Adgang til ScienceDirect (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Tine Furbo Lind, tifl@via.dk 

Webressourcer

 • Anvisninger.dk

  En SBI-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBI-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhænge.

  Anvisninger.dk er udgivet af BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø. Alle nye anvisninger udgives på websitet, så snart de er klar og vil typisk være at finde, inden de kan købes i trykt form eller som e-bog. Websitet indeholder også mange ældre anvisninger, der tilføjes efter behov. 

  Adgang for studerende:
  Login på edu.anvisninger.dk
  Første gang skal du oprette en profil.
  Oplys din studiemail(xxxxxx@via.dk), navn, uddannelse og afslutningsdato, herefter vil du modtage en verificeringskode.

  Adgang for ansatte:
  Login på anvisninger.dk
  Automatisk oprettet, men brugernavn ændres til egen VIA mail ved første login, herefter vil du modtage en verificeringskode. Ved problemer kontakt:  Anne Marie Lind Danielsen amd@via.dk

 • Build-forskning

  Her fås adgang til forskning, bøger og artikler fra Build tidligere SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke formidles gennem anvisninger. 

  BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø) har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder derudover vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. De forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger. På den måde leveres løsninger på samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

  BUILD er en del af Aalborg Universitet.

  Fri adgang til BUILD-forskning

 • BYG-ERFA

  BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringsformidlingen er især rettet til professionelle i byggeriet, såsom projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører m.fl. Formidlingen sker primært gennem erfaringsblade forfattet af eksterne eksperter. Erfaringsbladene kvalitetssikres og valideres af BYG-ERFAs teknikergruppe.

  Adgang til BYG-ERFA Der er adgang for studerende og ansatte på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C. (Vælg Wayf-login. Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen).

 • Byggedata

  Ved Byggedata fås en samlet indgang til love og bekendtgørelser indenfor byggeriet, også kaldet Molio. Hjemmesiden indeholder også Håndbog for energikonsulenter, Bygningsreglementet og andre bekendtgørelser.

  Der er forskellige temaer på hjemmesiden, fx:BR18 Bygningsreglementet med vejledninger
  Byggeriets aftalevilkår samt domme og afgørelser i byggeriet
  Oversigt over eurocodes
  Byggeskikke, bygningsbevaring og byggeteknik
  Derudover findes også nyheder indenfor byggebranchen

  Adgang til Byggedata
  Adgang fra Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C. 25 samtidige bruger.
  Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN

 • Danmarks Arealinformation

  Her findes offentligt tilgængelige data om miljøet i Danmark fra forskellige myndigheder og organisationer. Det er bl.a. data indenfor temaerne: bygge- og beskyttelseslinjer, grundvand, jordforurening, lokal- og kommuneplaner, naturbeskyttelse og naturdata.

  Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for virksomheder og borgere.

  Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Dataene bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand. 

  Adgang til Danmarks Arealinformation

  Vejledning

 • Danmarks Tekniske Kulturarv: Digitale spor fra Danmarks Tekniske Universitet

  Teknologihistorie. Få et unikt indblik i baggrunden for det moderne samfund med masser af teknologi, industri og bekvemmeligheder som varmt vand i hanen, jernbaner og elektricitet. Søg i DTU’s samling af historisk-tekniske bøger, se historiske fotografier eller dyk ned i et særligt tema.

  Projektet ”Danmarks Tekniske Kulturarv” omfatter en digital tilgængeliggørelse af følgende materialer fra den historiske bogsamling på DTU Bibliotek.

  Udviklet af DTU Bibliotek i samarbejde med Teknologihistorie DTU

  • Et kortkatalog, der dækker perioden op til ca. 1960
  • Udvalgte bøger fra før 1920
  • Fotografier fra Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888

  Adgang til Danmarks tekniske kulturarv

  Adgang til at opleve og anvende de digitaliserede materialer på tekniskkulturarv.dk på så frie vilkår som muligt. Langt det meste af den samling, du finder på tekniskkulturarv.dk, befinder sig i offentligt domæne. Du kan derfor bruge billeder og bøger til alle formål, uden at spørge om lov, men vi vil bede dig om at nævne, at det er på denne side, du har fundet materialet.

  Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

 • DI Byggeri

  På DI Byggeris hjemmeside findes information om arbejdsmiljø, statistikker og eksport.
  DI Byggeri er det største branchefællesskab under Dansk Industri, og repræsenterer omkring 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri

  I 2021 stemte medlemmerne i DI Byg og DI Dansk Byggeri for at oprette et nyt branchefællesskab. Det betyder samtidigt, at DI Byg og DI Dansk Byggeri ophører som selvstændige organisationer og nu hedder DI Byggeri.

  Adgang til DI byggeri
  Vi har ikke længere login til DI Byggeri. Det er muligt at få tilsendt deres standard dokumenter pr mail. Send en mail fra din VIA mail med navn på de dokumenter du ønsker til skc@via.dk eller bibhorsens@via.dk.
  Dokumenter og blanketter må kun bruges i uddannelsesøjemed. De må ikke benyttes i forbindelse med byggesager.

 • EPD Databasen

  EPD Danmark er en organisation, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer iht. kravene i den europæiske standard EN15804, og arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber. En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder

  Adgang til EPD Databasen

  Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

 • Gulvfakta

  Du kan finde gode råd og anvisninger om følgende overordnede emner: valg af gulv, Gulvbelægning, undergulve, specialgulve, tilbehør og materialer, tekniske egenskaber, renovering, kvalitetssikring og vådrum. Hvert emne er underinddelt. Du får adgang til flere sider med information og fakta om underemnet.

  Det er Gulvbranchen, en brancheorganisation for gulventreprenører og leverandører til gulvbranchen, der står bag siden.

  Adgang til Gulvfakta

 • Ingeniøren

  Ingeniøren giver adgang til journalistiske artikler indenfor teknologi og videnskab. De ønsker at bygge bro mellem det digitaliserede samfunds beslutningstagere og meningsdannere og de specialister, der hver dag arbejder med udvikling af teknologien og dennes påvirkning af det omgivende samfund. Du har adgang til de 4 fagportaler: Tech management, DigiTech, WaterTech og Wastetech, som hver rummer specialiseret viden i forhold til teknologi og videnskab indenfor et afgrænset emne. Du kan læse mere om hver af de 4 fagportaler her:

   

  BuildingTech er målrettet professionelle, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi dækker emner som energioptimering, indeklima, ventilation, materialevalg, belysning, indretning, tekniske installationer, data og digitalisering, vandforsyning, affaldssystemer og driftsmodeller. Og vi skriver om alle former for byggerier, lige fra kontorbyggeri over boliger, sygehuse, skoler og institutioner, idrætsanlæg til produktions- og laboratoriefaciliteter.


  DigiTech om analytics og data, og dækker disse emneområder:
  It-projekter, Projektledelse, Offentlig digitalisering, Sundheds-it, It-leverandører, Udbud, Digitalisering, Gevinstrealisering, Kontrakter, Business Case, GDPR, Databeskyttelse
  For ansatte og studerende med interesse for offentlige it- og digitaliseringsprojekter


  Watertech om teknologi og vandets kredsløb og dækker disse emneområder:
  Forsyningsselskaber, Drikkevand, Spildevand, Klimasikring, Vandmiljø, Forurening, Grundvand, Byplanlægning, Miljø, Oversvømmelser, Cirkulær økonomi, Separatkloakering, Forsyning & Genanvendelse
  Målrettet studerende og ansatte, der arbejder med vand og vandets kredsløb.


  Wastetech om teknik og affald og dækker disse områder:
  Cirkulær økonomi, Plast, Politik, Affaldsreduktion, Affaldsløsninger, Forbrænding, Sortering, Ugens Skrald, Affaldsselskaber, Klima, Genbrug, Strategi, Miljø, Byggeri, Elektronikaffald, Fremstillingsindustri, Producentansvar, Farligt affald

  Bag Ingeniøren står Teknologiens Mediehus som er et A/S ejet af Ingeniørforeningen, IDA samt pensionskasserne DIP og ISP og Forskning.

  Adgang på IP adresse - Fjernadgang via VPN

 • Ingeniørens kulturarv 1891-2006

  Ingeniørens kulturarv 1891-2006Arkivet indeholder digitaliserede artikler fra de mest betydende danske ingeniørtidsskrifter fra perioden 1922 til 2006. Du kan søge i ca. 400.000 sider om dansk ingeniør-, teknologi- og samfundshistorie.

  Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter bl.a.:

  • Tidsskrift for Elektro- og Maskinteknik (EMI) 1920-1935
  • ​Ingeniørens Ugeblad 1957-1975
  • Forskning 1966-1969
  • Management 1966-1975
  • Ingeniøren 1975-2000


  Der findes en oversigt over alle de tidsskrifter som er søgbare og digitaliserede her: Ingeniørens Danmarkshistorie 

  Arkivets søgeside giver mulighed for at afgrænse til periode, publikation og andre tekniske publikationer.

  Det er Teknologiens mediehus der står bag.

  Adgang til Ingeniørens kulturarv 1891-2006

  Artikelbasens egen vejledning

 • Maskindirektivet

  Få overblik over de væsentligste sundheds- og sikkerhedskrav til maskiner på europæisk plan. Du kan enten gå direkte til maskindirektivet eller gå til Dansk Standards hjemmeside med maskinstandarder.

  I maskindirektivet 2006/42/EC findes regelgrundlaget for de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav til maskiner på europæisk plan. På siden findes desuden vejledning i anvendelse af maskindirektivet 2006/42/EF. Vejledning er oversat til Dansk.
  Det er Den Europæiske Kommission der står bag.

  Fri adgang til Maskindirektivet

  Dansk standards hjemmeside over maskindirektivet, maskinstandarder & sikkerhed.

  Siden giver dig overblik over hvilke standarder, der vedrører CE-mærkning og maskindirektivet og dermed hvilke grundlæggende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav som skal til for at maskiner kan markedsføres i EU.

  På siden "Maskindirektivet" finder du mere information samt link til en komplet liste over de harmoniserede standarder, som du kan benytte, hvis du vil efterleve kravene i maskindirektivet. Du kan finde relevant viden, hvis du er fabrikant, rådgiver, har købt en maskine eller arbejder som myndighed.

  Det er Dansk Standard der står bag siden.

  Fri adgang til maskinstandarder

 • Miljøstyrelsens publikationer

  På Miljøstyrelsen hjemmeside findes publikationer, bl.a.  rapporter på dansk og engelsk vedrørende love, bekendtgørelser og EU-retsakter, som bl.a. handler om miljøbeskyttelse, kemiske stoffer og produkter, affaldshåndtering og forurenet jord m.m.

  Miljøstyrelsen vil sikre, at danskere til enhver tid har nem og hurtig adgang til miljøviden: Nye regler på miljøområdet, ny viden om produkter og kampagner og gode råd til, hvordan man som borger kan tage personligt ansvar i hverdagen.

  Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder, herunder de kommunale affaldshåndteringsanlæg.

  Fri adgang til Miljøstyrelsens publikationer

 • Molio prisdata

  V&S prisdata har skiftet navn til Molio prisdata. Online adgang til prisbøgerne fra Molio. Prisbøgerne bliver opdateret årligt. Adgangen indeholder alle prisbøgerne:

  • Anlæg
  • Nybyggeri - husbygning
  • Nybyggeri - bygningsdele
  • Bygningsrenovering - husbygning
  • Bygningsrenovering - bygningsdele
  • Bygningsdrift
  • Grønland

  Adgang til Molio prisdata: 
  For Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C

  Fra foråret 2022 skal du installere Sigma Browser for at få adgang til de nyeste prisdatabaser. Hvis du tidligere har brugt Sigma/prisdatabaserne kan du springe punkt 1 over.

  1: Registrer dig med dit navn og VIA mail her
  2. Hent installationsfilen her. Du kan læse mere om Sigma Browser som skal installeres hos Molio
  Når du har hentet Sigma Browser-filen, skal du dobbeltklikke på filen for at sætte installationen i gang.
  3. Du bliver nu bedt om at acceptere licensbetingelserne for Sigma Browser.
  4. Følg nu guiden for at færdiggøre installationen.
  5. Når du har installeret den nye Sigma Browser, vil programmet automatisk hente de nye Molio Prisdata ind.

  Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål, så kontakt: bibhorsens@via.dk

 • Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

  Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet. I deres database Litteraturdatabasen LIX, som findes under udgivelser, ligger flere tusinde artikler, foredragsmaterialer, rapporter m.m. om jord- og grundvandsforurening og råstoffer. Pesticiddatabasen blev etableret i 2007 i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning for Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, Videncenter for Jordforurening og NIRAS. I pesticiddatabasen findes viden om forskellige pesticider anvendt i forskellige brancher og år.

  Adgang Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

 • Spildevandskomiteen

  Spildevandskomiteens arbejdsområde er ifølge vedtægterne de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Der er tradition for at definere kravene til afløbs- og spildevandsteknikken ud fra hensyn til samfundets behov for derigennem at mindske gener i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og forurening af recipienter.

  Spildevandskomiteen er oprettet af Ingeniørforeningen, IDA. Spildevandskomiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

  Adgang til Spildevandskomiteen

 • TRÆINFO

  Træinformations bøger indeholder en stor mængde viden om træ, trækonstruktioner, facadeelementer, skelethuse, spær osv. Du finder TRÆhåndbøger, TRÆfakta, samt ”Beregning af trækonstruktioner” og ”Beregning af forbindelser”.

  Der er indtil videre kun adgang til gældende TRÆ-bøger.

  Adgang til TRÆINFO på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C (Fjernadgang via VPN)

 • Vejdirektoratet

  Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Du kan finde Vejdirektoratets udgivelser og informationer om love, regler og trafikinfo.

  Adgang til Vejdirektoratet