• DART-Europe

  Portal, som giver adgang til over 400.000 OA Research Theses fra 540 europæiske universiteter. Man kan f.eks. søge på emne, universitet, land og år.

  Fri adgang til DART-Europe

 • Den norske Nasjonalbibliografi

  Den norske nationalbibliografi er en fortegnelse over udgivelser i Norge, der hører ind under Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument.

  Nasjonalbibliografien består af følgende deldatabaser, Bøker (Norbok), Innspilt musikk (Nordisko), Notetrykk (Nornote), Tidsskrifter (Norper), Artikler (Norart) og Samisk bibliografi. Du kan vælge at søge i alle på én gang eller du kan vælge at søge i den specifikke deldatabase.

  Du kan vælge mellem at lave enkeltsøgning eller avanceret søgning. Der er mulighed for at afgrænse din søgning på forskellige filtre så som materialetype, forfatter, fuldtekstdokumenter, fysiske dokumenter, årstal, sprog, dewey, typer af kilder og form. Derudover er der mulighed for at sortere hits efter relevans, dato-nyeste først, dato-ældste-først mm.

  Adgang til Den norske Nasjonalbibliografi

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Idunn

  Mere end 40.000 artikler i over 80 nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Mange af tidsskrifterne er fagfællebedømt og figurerer på de danske universiteters autoritetsliste eller rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter.
   
  Indeholder blandt andet tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Nordic Studies in Education (2002 – 2019), Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped, Sosiologisk tidsskrift og Fokus på familien
   
  Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget og en del af tidsskrifterne er Open Access.
   
  Adgang til Idunn (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • NORA

  Søg i det norske vidensarkiv NORA (Norwegian Open Research archives), hvor litteraturen er frit tilgængelig (Open Access).

  Du kan eksempelvis afgrænse til bestemt publikationstype, udgivelsesår, universitet, høgskole, institut og direktorat, museum m.v. 

  NORAs formål er at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

  Udgiver: Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  Adgang til Nora

 • Oria.no

  Velegnet til søgning af norske fag- og forskningsbibliotekers bøger, artikler, tidsskrifter, musik, film og elektroniske ressourcer.

  Der er mulighed for at vælge avanceret søgninger. Efter en søgning kan resultatet afgrænses til eksempelvis at få vist publikationer der er frit tilgængelige / Open Access.

  Udgiver: Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

  Adgang til Oria.no

 • Science Report

  Science Report er et uafhængigt forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø med historier om forskningspolitik, debatindlæg fra forskere og nøglepersoner og artikler om de nyeste forskningstendenser.

  Adgang til Science Report (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

 • SwePub

  SwePub indeholder referencer til de forskningspublikationer som er registrerede ved svenske læreranstalter og andre myndigheder. Udvalg og omfang varierer blandt deltagende læreanstalter og myndigheder.
  Både publicerede og upublicerede arbejder tages med og samme publikation kan forekomme i forskellige versioner. SwePub udarbejdes af National Library of Sweden.

  Sök

  Trunkering - anvend (*) for at finde ord med varierende ændelser. comput* giver resultater som indeholder ordene computer, computers, computing etc.
  Maskering - anvend (?) for at finde stavningsvarianter. Hvert spørgsmålstegn modsvarer et tegn. lind??ist giver resultater på lindqvist, lindkvist och lindquist.
  Frasesøgning - anvend citationstegn ("") for at søge på eksakte fraser. Skriver du f.eks.: "climate change" får du resultater hvor ordene forekommer samme i angivne rækkefælge.  

  Adgang til SwePub

 • UC Viden

  National UC Viden portal

  UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.
  UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her har vi registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisningsforløb og konsulentydelser.
  Det er VIAs mål, at vidensproduktion - og formidling - tilgodeser og udfordrer samfundets behov, såvel regionalt som globalt.

  I UC Viden finder du højt specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

  Kender du UC Viden?

  Professionshøjskolernes studenterportal
  Samling af studenterprojekter hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.
  Som ansat/studerende fra University Colleges i Danmark. kan man logge ind med WAYF ved at brug af VIA mail og password. Afsluttende projekter kan ses for seneste 5 år.

Dansk forskning

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Science Report

  Science Report er et uafhængigt forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø med historier om forskningspolitik, debatindlæg fra forskere og nøglepersoner og artikler om de nyeste forskningstendenser.

  Adgang til Science Report (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

 • UC Viden

  National UC Viden portal

  UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.
  UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her har vi registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisningsforløb og konsulentydelser.
  Det er VIAs mål, at vidensproduktion - og formidling - tilgodeser og udfordrer samfundets behov, såvel regionalt som globalt.

  I UC Viden finder du højt specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

  Kender du UC Viden?

  Professionshøjskolernes studenterportal
  Samling af studenterprojekter hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.
  Som ansat/studerende fra University Colleges i Danmark. kan man logge ind med WAYF ved at brug af VIA mail og password. Afsluttende projekter kan ses for seneste 5 år.

Norsk forskning

 • Den norske Nasjonalbibliografi

  Den norske nationalbibliografi er en fortegnelse over udgivelser i Norge, der hører ind under Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument.

  Nasjonalbibliografien består af følgende deldatabaser, Bøker (Norbok), Innspilt musikk (Nordisko), Notetrykk (Nornote), Tidsskrifter (Norper), Artikler (Norart) og Samisk bibliografi. Du kan vælge at søge i alle på én gang eller du kan vælge at søge i den specifikke deldatabase.

  Du kan vælge mellem at lave enkeltsøgning eller avanceret søgning. Der er mulighed for at afgrænse din søgning på forskellige filtre så som materialetype, forfatter, fuldtekstdokumenter, fysiske dokumenter, årstal, sprog, dewey, typer af kilder og form. Derudover er der mulighed for at sortere hits efter relevans, dato-nyeste først, dato-ældste-først mm.

  Adgang til Den norske Nasjonalbibliografi

 • NORA

  Søg i det norske vidensarkiv NORA (Norwegian Open Research archives), hvor litteraturen er frit tilgængelig (Open Access).

  Du kan eksempelvis afgrænse til bestemt publikationstype, udgivelsesår, universitet, høgskole, institut og direktorat, museum m.v. 

  NORAs formål er at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

  Udgiver: Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  Adgang til Nora

 • Oria.no

  Velegnet til søgning af norske fag- og forskningsbibliotekers bøger, artikler, tidsskrifter, musik, film og elektroniske ressourcer.

  Der er mulighed for at vælge avanceret søgninger. Efter en søgning kan resultatet afgrænses til eksempelvis at få vist publikationer der er frit tilgængelige / Open Access.

  Udgiver: Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

  Adgang til Oria.no

Svensk forskning

 • SwePub

  SwePub indeholder referencer til de forskningspublikationer som er registrerede ved svenske læreranstalter og andre myndigheder. Udvalg og omfang varierer blandt deltagende læreanstalter og myndigheder.
  Både publicerede og upublicerede arbejder tages med og samme publikation kan forekomme i forskellige versioner. SwePub udarbejdes af National Library of Sweden.

  Sök

  Trunkering - anvend (*) for at finde ord med varierende ændelser. comput* giver resultater som indeholder ordene computer, computers, computing etc.
  Maskering - anvend (?) for at finde stavningsvarianter. Hvert spørgsmålstegn modsvarer et tegn. lind??ist giver resultater på lindqvist, lindkvist och lindquist.
  Frasesøgning - anvend citationstegn ("") for at søge på eksakte fraser. Skriver du f.eks.: "climate change" får du resultater hvor ordene forekommer samme i angivne rækkefælge.  

  Adgang til SwePub

Nordisk forskning på tværs af landene

Ressourcer der giver adgang til forskning fra flere nordiske lande.

 • DART-Europe

  Portal, som giver adgang til over 400.000 OA Research Theses fra 540 europæiske universiteter. Man kan f.eks. søge på emne, universitet, land og år.

  Fri adgang til DART-Europe

 • Idunn

  Mere end 40.000 artikler i over 80 nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Mange af tidsskrifterne er fagfællebedømt og figurerer på de danske universiteters autoritetsliste eller rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter.
   
  Indeholder blandt andet tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Nordic Studies in Education (2002 – 2019), Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped, Sosiologisk tidsskrift og Fokus på familien
   
  Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget og en del af tidsskrifterne er Open Access.
   
  Adgang til Idunn (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk