Her finder du ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

Forskning

 • Bibliotek.dk

  Bibliotek.dk er en fælles indgang til alle offentlige danske bibliotekers materialer – som f.eks. bøger, tidsskrift- og avisartikler, film og musik. 
  Størstedelen af materialerne kan bestilles til levering på dit lokale bibliotek.
  Derudover linker bibliotek.dk til mange digitale kilder, som efter en faglig udvælgelsesproces er optaget i bibliotek.dk. Det gælder f.eks. internetsider fra ministerier og styrelser, universiteter, videnscentre og organisationer.

  Adgang til bibliotek.dk
   
  Vejledning
  Se hvordan du logger ind i Bibliotek.dk her

  Mobil version
  Hent app'en i Google Play
  Hent app'en i Apples AppStore
    
  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Google Scholar

  Google Scholar gør det nemt at søge bredt efter videnskabelig litteratur. Fra ét sted kan du søge blandt mange fagområder og kilder: afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.

  Ved at bruge Google Scholar i stedet for Google får du et langt bedre søgeresultat, når du søger efter videnskabelig litteratur.

  Du kan aktivere link til fuldtekstudgaver under indstillinger, som VIA giver dig adgang til. 

  Vælg:

  • Indstillinger
  • Bibliotekslinks
  • Skriv VIA Bibliotek i søgefeltet og søg
  • Vælg til: VIA Bibliotek – View it @VIA Bibliotek

  Adgang til Google Scholar.dk

  Vejledning

  Videotutorials
  Use Google Scholar for academic research: Google Scholar search tips & tricks

  Kontakt: Ulla Buch Nilson, ulb@via.dk

 • Public Administration Abstracts

  Public Administration Abstracts er en database, der indekserer bøger og artikler. Disse repræsenterer væsentlige områder af offentlig administration, teorier inden for offentlig administration, politiske analyser, implementering og evaluering inden for området.

  Adgang til Public Administration Abstracts (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Tine Bech, tbec@via.dk 

 • UC Viden

  National UC Viden portal

  UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.
  UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her har vi registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisningsforløb og konsulentydelser.
  Det er VIAs mål, at vidensproduktion - og formidling - tilgodeser og udfordrer samfundets behov, såvel regionalt som globalt.

  I UC Viden finder du højt specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

  Kender du UC Viden?

  Professionshøjskolernes studenterportal
  Samling af studenterprojekter hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.
  Som ansat/studerende fra University Colleges i Danmark. kan man logge ind med WAYF ved at brug af VIA mail og password. Afsluttende projekter kan ses for seneste 5 år.

Lovstof m.m.

 • Folketinget

  På hjemmesiden kan du bl.a. finder forespørgsler, lovforslag, udvalgsbilag, nyheder og oplysninger om demokrati og om de forskellige ministerier og partier.

  Adgang til Folketinget

 • Karnov - Skat og regnskab

  Karnovs databaser: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab giver dig mulighed for at søge inden for lovgivning, domme og afgørelser inden for disse emneområder.

  Du har også adgang til bl.a. Tidsskrift for Skatter og Afgifter fra 1984 og frem i fuld tekst. For det fulde indhold i licensen se i denne fil

  Adgang til Karnov - Skat og regnskab 
  (Kun adgang fra Campus Herning og Campus Randers ip-adresser)

  Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN

  Vejledninger:
  Karnov Group tilbyder gratis webinarer samt 'live' undervisning i brugen af Karnov Online. Under ”Hjælp & Feedback” kan du finde Karnovs egne vejledninger til søgninger i databasen. 

  Kontakt: Kenneth Stampe Schrøder, kss@via.dk

 • Retsinformation

  Retsinformation.dk er indgangen til alle gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer mv., og sikrer, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til gældende lovning i Danmark. Du kan også søge i Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets ombudsmand.

  Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk, mens indholdet er ejet af Folketinget og ministerierne.

  Adgang til Retsinformation

Videncentre m.m.

 • CASA - Center for alternativ Samfundsforskning

  Forskningsbaserede analyser af arbejdsliv, sociale forhold, fattigdom, udsatte. Udgiver Social årsrapport.

  Adgang til CASA

 • Cepos - Center for politiske studier

  Cepos er en borgerlig-liberal tænketank, hvor du kan finde analyser og debat inden for bl.a. arbejdsmarked, skatter og afgifter, ulighed, klima, velfærd og den offentlige sektor.

  Adgang til Cepos

 • Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

  Beskæftigelsesministeriets analyser og publikationer

  Justitsministeriets forskningskontor - adgang til forsknings- og statistikrapporter udarbejdet på foranledning af Justitsministeriet.

  Social- og indenrigsministeriet publikationer - adgang til analyser og statistikrapporter udarbejdet af SIM.

  Sundheds- og ældreministeriet publikationer - adgang til rapporter og undersøgelses udarbejdet på foranledning af SUM.

  Udlændinge- og integrationsministeriet - adgang til forskningsrapporter, statistik og analyser udarbejdet af eller på foranledning af UIM.


  Adgang til ministerier

 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

  Centerets formål er at levere anvendelsesorienterede analyser og forskning i emner, som er relevante i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. Du kan finde analyser, forskning og udgivelser om f.eks. børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre. ​

  VIVE er en fusion af SFI og KORA (1. juli 2017) og hører under Indenrigs- og Boligministeriet.

  Adgang til VIVE

Nyheds- og Debatartikler

 • Altinget

  På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer.

  Altinget er en uvildig politisk netavis, der har en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen.

  Altinget indeholder 27 politik-områder, herunder bl.a.: Altinget Arbejdsmarked, Altinget Børn, Altinget Social og Altinget Sundhed. 

  Adgang til Altinget på VIA adresser

  Adgang udenfor VIA med VPN.

 • Denoffentlige.dk

  Den Offentlige er et uafhængigt, digitalt medie, der bl.a. indeholder

  Nyhedsplatform for aktører i og omkring den offentlige sektor
  Casesamling med konkrete eksempler på offentlig innovation og udvikling
  Debatter mellem centrale aktører om aktuelle emner i den offentlige sektor

  Adgang til Den offentlige

 • Infomedia

  Søg i Danmarks største mediearkiv med artikler, der strækker sig helt tilbage til 1990.

  Adgang til artikler i fuldtekst fra:

  Landsdækkende, regionale og lokale aviser
  Fagblade og magasiner f.eks. Tænk, Ugeskrift for læger, og Ingeniøren

  Du kan også afgrænse til at søge i en bestemt avis/tidsskrift og/eller i en bestemt tidsperiode.
  Det er også muligt at få hurtig og direkte adgang til udvalgte artikler fra Infomedia ved log ind på din lånerstatus i bibliotekskatalogen.

  Udgiver: Infomedia A/S

  Adgang til Infomedia (Klik på autologin - hvis du ikke kommer automatisk på)
  (Adgang udenfor for VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA-login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Oversigt over online medier i Infomedia
  Oversigt over trykte medier i Infomedia (aviser, fagblade mm)

 • Mandag morgen

  Mandag Morgen er med til at pege på de udfordringer, samfundet står over for med fokus på områderne politik, grøn omstilling, digital omstilling og ledelse og er ligeledes med til at pege på nye løsninger.

  Adgang til Mandag Morgen (Login med WAYF, vælg VIA University College og brug dit VIA login)

Statistik

 • Ankestyrelsen

  Ankestyrelsen er en styrelse under Social- og Ældreministeriet.

  Ankestyrelsens hovedopgaver er

  at afgøre klager; fortrinsvis på social- og beskæftigelsesområdet.
  at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, så borgernes sager bliver behandlet ens. 
  at formidle viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.
  Ankestyrelsen offentliggør løbende statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør den både i databaser, hvor du selv kan trække tal, og i rapporter og publikationer.

  Fri adgang til Ankestyrelsen

 • Danmarks Statistik

  Danmarks Statistik er den centrale og officielle nationale myndighed for dansk statistik. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller med tal om Danmark og danskerne. 

  Formålet er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. 

  Publikationer og nyheder med statistik og analyse/beskrivelse af tallene
  Færdiglavede tabeller med indgang på emne eller tema
  Statistikbanken: er en database hvor du selv kan hente data og lave dine egne tabeller

  Adgang til Danmarks statistik

 • De kommunale nøgletal

  De kommunale nøgletal udgives af Indenrigs- og Boligministeriet. I databasen kan du selv trække nøgletal fra de enkelte kommuner ud fra kategorier som befolkning, strukturelle forhold, udgifter, børnepasning, kultur, undervisning og meget mere

  Adgang til De kommunale nøgletal

 • Det centrale virksomhedsregister

  Det centrale virksomhedsregister indeholder oplysninger om alle virksomheder i Danmark inkl. årsregnskaber. Nogle af dataene er gratis tilgængelige og andre er betalingsoplysninger.

  Fri adgang til det centrale virksomhedsregister