Her finder du ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

Dekorativt billede.

Fagguide sygepleje

Fagguiden er lavet til at understøtte dit arbejde med litteratursøgning og kritisk læsning af forskningsartikler.

Guiden er udarbejdet af kontaktbibliotekarer, med sparring fra Pædagogisk udvalg ved Sygeplejerskeuddannelsen i VIA.

Databaser med mere

 • AMED

  Artikeldatabase indenfor alternativ behandling incl. komplementær medicin, fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi, palliativ pleje, fodpleje m.v. Dækker fra 1995 og frem. Indeholder en del kvalitative studier. Mange af de tidsskrifter, der er indekseret i AMED, er ikke tilgængelig gennem andre databaser. Det er primært engelsksprogede artikler vedr. europæiske forhold.

  Adgang til AMED (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Tine Furbo Lind, tifl@via.dk

 • APA PsycINFO

  Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. 

  Databasen rummer resuméer (abstracts) af litteratur med en psykologisk synsvinkel på emnerne medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, sociale forhold, økonomi og jura. 

  Foruden artikler rummer basen bogkapitler, bøger, akademiske afhandlinger tilbage til 1806. Thesaurus Index Termer (subject terms) tildeles alle poster mhp at kategorisere indhold ift emne og gøre dette søgbart. 99% af tidsskriftsartiklerne er peer-reviewed (kun ældre udgåede tidsskrifter kan være uden peer-review). APA er en forkortelse for American Psychological Association som står bag ressourcen.

  Adgang til APA PsycINFO (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning
  APA PsycINFOs egen vejledning

  Kontakt: Maria Viftrup Schneider, msch@via.dk

 • Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR)

  Samling af danske kliniske retningslinjer fra 2009-. Hertil findes øvrige Publikationer såsom Rapporter, Systematiske reviews og nyhedsbreve. Hjemmesiden indeholder også Manualer såsom Powerpoints præsentationer, Checklister og Konsensusmetoder.

  CFKR er ejet af Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) og placeret ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. CFKR anser Sundhedsstyrelsen som en tæt samarbejdspartner i udviklingen af kliniske retningslinjer og publicerer desuden Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer på cfkr.dk

  Adgang til Center for kliniske retningslinjer

 • CINAHL Complete

  CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj indenfor sygepleje, ergo- og fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, der giver adgang til fortrinsvis evidensbaseret sundhedsfaglig information.

  CINAHL Complete indekserer artikler i mere end 5.600 tidsskrifter, og giver adgang til artikler i fuld tekst fra godt 1.500 tidsskrifter, hvoraf nogle kan findes helt tilbage til 1937. Basen indeholder artikler, bøger, afhandlinger, proceedings, evidensbaserede caresheets m.v. Der er mulighed for citationssøgning.
  CINAHL = Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
   
  Adgang til Cinahl Complete
  (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Inspiration
  Sygeplejefaglige søgeord - Alfabetisk liste

  Kontakt: Charlotte Qvist, char@via.dk 

 • Cochrane Library

  Evidensbaserede databaser med månedsvis opdateringer, herunder The Cochrane Database of Systematic Reviews. Det er systematiske oversigter over de forsøg, som undersøger effekten af en given behandling.

  Alle reviews er bygget op efter samme skabelon. Det er kvalitetsbaseret og pålidelig information om effekten af behandling og pleje. Det kan være både gavnlige og skadelige virkninger af behandling, forebyggelse og pleje. Databasen henvender sig til fagfolk, forskere, undervisere, der tilrettelægger, administrerer og yder pleje og behandling. Indeholder en stor mængde Systematic Reviews, der er frit tilgængelige. Cochrane er et internationalt videnskabeligt netværk af forskere i sundhedsvæsenet.

  Adgang til Cochrane Library

  Vejledning
  Cochranes egen vejledning

  Kontakt: Charlotte Qvist, char@via.dk

 • Embase

  Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

  Embase regnes som et vigtigt supplement til PubMed/Medline, selv om der er et stort overlap mellem de to databaser. Embase indeholder over 28 millioner artikler inden for biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi, artiklerne kommer fra over 8,400 tidsskrifter og indeholder flere henvisninger til europæisk og tredje verdenslitteratur end PubMed generelt. F.eks. indekserer PubMed 1877 europæiske tidsskrifter, mens EMBASE indekserer 2.450 ligesom den indeholder langt mere farmakologisk litteratur.

  Adgang til Embase (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Hent vejledning 

  Videovejledninger
  Getting started by Embase Support Center

  Kontakt: Jesper Dalhoff, jdal@via.dk 

 • Idunn

  Mere end 40.000 artikler i over 80 nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Mange af tidsskrifterne er fagfællebedømt og figurerer på de danske universiteters autoritetsliste eller rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter.
   
  Indeholder blandt andet tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Nordic Studies in Education (2002 – 2019), Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped, Sosiologisk tidsskrift og Fokus på familien
   
  Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget og en del af tidsskrifterne er Open Access.
   
  Adgang til Idunn (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • MEDLINE

  International biomedicinsk database fra The National Library of Medicine. Indeholder henvisninger inden for biomedicin og sundhed. Eksempelvis medicin, sygepleje, ernæring, fysioterapi, ergoterapi og biomedicin. Henvender sig bredt til sundhedspersonale og andre der beskæftiger sig med grundforskning, klinisk pleje, folkesundhed og sundhedspolitik.

  Indekserer tidsskrifter på 40 forskellige sprog tilbage fra 1966 og frem.

  MEDLINE er det primære indhold i databasen PubMed
  En stor del af artiklerne er Peer-reviewed.

  Forskellen på PubMed og MEDLINE
  Indholdet i MEDLINE er til forskel fra de resterende materialer i PubMed indekseret med MeSH termer. (Tilføjet emneord fra National Library of Medicine).

  Indhold i PubMed, som ikke ligger i MEDLINE er:
  Helt nye artikler som afventer indeksering i MEDLINE
  ”Ahead of Print”. Det vil sige artikler, som endnu ikke er publiceret i et MEDLINE tidsskrift
  Artikler som ligger udenfor MEDLINE dækningsområde, men som er publiceret i et MEDLINE tidsskrift (ex. artikler om astrofysik)
  The NBCI Bookshelf
  Ældre materiale fra før 1966, som ikke har fået tildelt MeSH termer.
  For yderligere information se: https://www.nlm.nih.gov/bsd/difference.html

  Adgang til MEDLINE

  Vejledning

  Inspiration:

  Sygeplejefaglige søgeord - alfabetisk liste
  Hjælpeværktøj til søgning - se PubReMiner i ressourcelisten

 • PubMed

  Medicinsk database, der vedligeholdes af the NCBI (National Center for Biotechnology In-formation), der er en del af National Library of Medicine (NLM) på National Institutes of Health (NIH). PubMed indekserer tidsskrifter indenfor medicin, sundhed, sygepleje, veterinær medicin m.m. Registreringen går tilbage til 1950’erne. Fra PubMed er der links til mange fuld tekst artikler. Ifølge U.S. National Library of Medicine er hovedparten af artiklerne indekseret i PubMed peer-reviewed.

  Adgang til PubMed

  Vejledning

  Videoguides
  PubMed - Fritekst (2:51 min.)
  PubMed - Søgning på kontrollerede emneord ved hjælp af MeSH (6.46 min.)
  PubMed - Kombinatorik med booelske operatorer og afgrænsning ved hjælp af filtre (6:12 min.)
  PubMed - Visningsformat og sortering (3:02 min.)
  Pubmed - Fuldtekst adgang til artikler (5:43)

  Inspiration
  Sygeplejefaglige søgeord - Alfabetisk liste
  Hjælpeværktøj til søgning - se PubReMiner i ressourcelisten

  Kontakt: Karin Hedegaard, khe@via.dk

 • Scopus

  Scopus er den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem. Den bibliografiske dækning går helt tilbage til 1870erne. Databasen er produceret af Elsevier. Databasen er tværfaglig og henviser til artikler fra  internationale forlag. Scopus indeholder videnskabelige artikler, branche -tidsskrifter, bogserier, konferencepapers, bøger og patenter

  Det er muligt at lave citationsanalyser over en specifik forsker, herunder en forskers h-indeks både med og uden selvcitationer.


  Adgang til Scopus (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledninger

  Videoguide (Varighed ca. 2 min.)

  Kontakt: Mai Aggerbeck, mai@via.dk 

 • SocINDEX

  SocINDEX med fuldtekst indeholder over 2.1 millioner poster inden for sociologisk teori og sociologiske emneområder som antropologi, kriminologi, kultursociologi, demografi, økonomisk udvikling, politik, socialpsykologi, socialt arbejde, sociologisk teori, velfærd mm. Databasen indeholder over 860 tidsskrifter i fuldtekst, ca. 2800 tidsskrifter i delvis fuldtekst, mere end 830 bøger og over 16.800 konferencepapirer.

  Adgang til SocINDEX (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk 

 • Sundhedsmonitor

  Nyhedsmedie for sundhedsfagligt personale og personer med interesse for sundhedsnyheder.

  Adgang til Sundhedsmonitor (kun på IP eller med VPN)

  Kontakt: Anne Marie Lind Danielsen, amd@via.dk 

 • VAR Healthcare

  VAR Healthcare udvikles overvejende af fagpersoner fra fagområdet sygepleje i Norge.

  Tidligere navngivet: PPS - praktiske procedurer i sygepleje.

  VAR Healthcare virker bedst i browseren Chrome. Der er flere funktioner, der går tabt ved brug af f.eks. Internet explorer.

  Adgang til VAR Healthcare
  For at få adgang til basen uden for VIAs netværk, skal du først oprette dig som bruger (under ”Ny bruger”), mens du er på campus netværk. Det er muligt at oprette en VAR-bruger fra gæstenettet/med gæste log-in.

  Vejledning

  Kontakt: Jørgen Stigsen, jost@via.dk 

 • Visible Body

  Visible Body er et digitalt anatomisk og fysiologisk atlas i 3D-format. 3D formatet fungerer både til Windows, Mac og på mobil enheder. Atlasset består af modulerne:

  Visible Body Human Anatomy Atlas 2020
  Visible Body Physiology & Pathology 2020
  Visible Body Muscle Premium
  Visible Body Anatomy & Function
  Visible Body giver mulighed for at arbejde detaljeret med kroppen, skelettet, senerne, musklerne m.v. Der er navn, definitioner og udtale på alle dele. Du kan vende, dreje, lægge til og trække fra - ligesom der er quizspørgsmål til brug i undervisningen.

  Adgang til Visible Body (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Trine N. Steenholt, trje@via.dk 

Statistik

 • Sundhedsstatistik

  Denne statistikguide giver eksempler på, hvor du kan henvise til eksakte tal. Det er udvalgte hjemmesider og netpublikationer samt et par eksempler fra artikelbaser, som VIA Bibliotek har købt adgang til.

  Vejledninger

  Dansk sundhedsstatistik – eksempler fra danske hjemmesider og netpublikationer

  International og nordisk sundhedsstatistik - eksempler fra internationale hjemmesider, netpublikationer og artikeldatabaser.

  Tre kilder, hvis du vil vide mere om statistik:  

  Lind Rasmussen, J., & Kjøller Pedersen, M. (Red.). (2020). Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi (2. udgave). Gad.
  Therkildsen, T. (2014). Håndbog i officiel statistik. Samfundslitteratur.
  Vilstrup, D. L., & Bennich, B. B. (2014). Basal epidemiologi og statistik (A. S. Steens, Red.). Munksgaard.
   
  Kontakt: Charlotte Qvist, char@via.dk og Birgit Truelsen Larsen, bitl@via.dk