• Academic Search Premier

  Multidisciplinære database indenfor alle fagområder, f.eks. Antropologi, Humaniora, Naturvidenskab, Psykologi, samfundsvidenskab.

  Adgang til Academic Search Premier (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

  Vejledning

  Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

 • Altinget

  På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer.

  Altinget er en uvildig politisk netavis, der har en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen.

  Altinget indeholder 27 politik-områder, herunder bl.a.: Altinget Arbejdsmarked, Altinget Børn, Altinget Social og Altinget Sundhed. 

  Adgang til Altinget på VIA adresser

  Adgang udenfor VIA med VPN.

 • Bibliotek.dk

  Bibliotek.dk er en fælles indgang til alle offentlige danske bibliotekers materialer – som f.eks. bøger, tidsskrift- og avisartikler, film og musik. 
  Størstedelen af materialerne kan bestilles til levering på dit lokale bibliotek.
  Derudover linker bibliotek.dk til mange digitale kilder, som efter en faglig udvælgelsesproces er optaget i bibliotek.dk. Det gælder f.eks. internetsider fra ministerier og styrelser, universiteter, videnscentre og organisationer.

  Adgang til bibliotek.dk
   
  Vejledning
  Se hvordan du logger ind i Bibliotek.dk her

  Mobil version
  Hent app'en i Google Play
  Hent app'en i Apples AppStore
    
  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • Danmarks Statistik

  Danmarks Statistik er den centrale og officielle nationale myndighed for dansk statistik. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller med tal om Danmark og danskerne. 

  Formålet er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. 

  Publikationer og nyheder med statistik og analyse/beskrivelse af tallene
  Færdiglavede tabeller med indgang på emne eller tema
  Statistikbanken: er en database hvor du selv kan hente data og lave dine egne tabeller

  Adgang til Danmarks statistik

 • De kommunale nøgletal

  De kommunale nøgletal udgives af Indenrigs- og Boligministeriet. I databasen kan du selv trække nøgletal fra de enkelte kommuner ud fra kategorier som befolkning, strukturelle forhold, udgifter, børnepasning, kultur, undervisning og meget mere

  Adgang til De kommunale nøgletal

 • Den norske Nasjonalbibliografi

  Den norske nationalbibliografi er en fortegnelse over udgivelser i Norge, der hører ind under Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument.

  Nasjonalbibliografien består af følgende deldatabaser, Bøker (Norbok), Innspilt musikk (Nordisko), Notetrykk (Nornote), Tidsskrifter (Norper), Artikler (Norart) og Samisk bibliografi. Du kan vælge at søge i alle på én gang eller du kan vælge at søge i den specifikke deldatabase.

  Du kan vælge mellem at lave enkeltsøgning eller avanceret søgning. Der er mulighed for at afgrænse din søgning på forskellige filtre så som materialetype, forfatter, fuldtekstdokumenter, fysiske dokumenter, årstal, sprog, dewey, typer af kilder og form. Derudover er der mulighed for at sortere hits efter relevans, dato-nyeste først, dato-ældste-først mm.

  Adgang til Den norske Nasjonalbibliografi

 • Essential Science Indicators

  Essential Science indicator giver mulighed for at finde topforskere, de mest betydningsfulde institutioner, tidsskrifter og lande inden for 22 forskningsområder målt ud fra antal af citationer til artikler indekseret i tidsskrifter i Web of Science Core Collection. Dataene dækker en 10-årig periode, dog er Hot papers kun beregnet ud fra de sidste 2 år. Databasen kan bruges til at evaluere evt. ansøgere, samarbejdspartnere, reviewer og fagfæller.


  Adgang til Essential Science Indicatiors (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Gudrun Hansen, guha@via.dk

 • EUR-lex

  EUR-Lex giver adgang til følgende EU-dokumenter:

  • Traktaterne
  • Retsakter fra EU's institutioner
  • Forberedende dokumenter med relation til EU-lovgivningen
  • EU-retspraksis
  • Internationale aftaler
  • EFTA-dokumenter

  Henvisninger til de nationale gennemførelsesforanstaltninger og for de medlemslande, der har indvilliget i det, gennemførelsesforanstaltningernes tekst

  Adgang til EUR-lex

 • Eurostat

  En indgang til data om Europa med sammenlignelige tal for alle EU- og kandidatlande.

  Dataene bliver leveret af de enkelte landes statistikbureauer, hvorefter de bliver samlet i tabeller.
  Tabeller fra databaserne, bøger og tidsskrifter i PDF-format kan downloades gratis.

  Eurostat Database er opdelt i temaer
  Statistics Explained giver en introduktion til statistikkens emner

  Udgiver: EU's Statistiske Kontor.

  Adgang til Eurostat

 • Folketingets EU-oplysning

  Ud over spørgsmål og svar om EU-systemet indeholder hjemmesiden bl.a. tal og fakta om medlemslandene og oplysninger om de forskellige EU-politikker.

  Adgang til Folketingets EU-oplysning

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Google Scholar

  Google Scholar gør det nemt at søge bredt efter videnskabelig litteratur. Fra ét sted kan du søge blandt mange fagområder og kilder: afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.

  Ved at bruge Google Scholar i stedet for Google får du et langt bedre søgeresultat, når du søger efter videnskabelig litteratur.

  Du kan aktivere link til fuldtekstudgaver under indstillinger, som VIA giver dig adgang til. 

  Vælg:

  • Indstillinger
  • Bibliotekslinks
  • Skriv VIA Bibliotek i søgefeltet og søg
  • Vælg til: VIA Bibliotek – View it @VIA Bibliotek

  Adgang til Google Scholar.dk

  Vejledning

  Videotutorials
  Use Google Scholar for academic research: Google Scholar search tips & tricks

  Kontakt: Ulla Buch Nilson, ulb@via.dk

 • Infomedia

  Søg i Danmarks største mediearkiv med artikler, der strækker sig helt tilbage til 1990.

  Adgang til artikler i fuldtekst fra:

  Landsdækkende, regionale og lokale aviser
  Fagblade og magasiner f.eks. Tænk, Ugeskrift for læger, og Ingeniøren

  Du kan også afgrænse til at søge i en bestemt avis/tidsskrift og/eller i en bestemt tidsperiode.
  Det er også muligt at få hurtig og direkte adgang til udvalgte artikler fra Infomedia ved log ind på din lånerstatus i bibliotekskatalogen.

  Udgiver: Infomedia A/S

  Adgang til Infomedia (Klik på autologin - hvis du ikke kommer automatisk på)
  (Adgang udenfor for VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA-login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Oversigt over online medier i Infomedia
  Oversigt over trykte medier i Infomedia (aviser, fagblade mm)

 • Journal Citation Reports

  Journal Citation Reports giver mulighed for at finde tidsskrifter med stor impact målt ud fra modtagne citationer. Det er således muligt at sammenligne over 26.600 tidsskrifter ud fra forskellige metrics, bl.a. det kendte Journal Impact Factor (JIF), både et 2-årigt og 5-årigt JIF, men også andre metrics, f.eks. Journal Citation Indicator (JCI).

  JCI kan bruges til at evaluere tidsskrifter inden for et specifikt emneområde. JCI måler således på den forventede citation for et dokument af samme alder (year), type og emnekategori, hvor værdien 1 er normalen og værdi over 1 betyder at dokumentet har modtaget flere citationer end forventet.

  Databasen dækker tidsskrifter inden for Science, Social Sciences og Art & Humanities, dog er det ikke muligt at få Journal Impact Factor opgivet for tidsskrifter inden for Art & Humanities. Man kan søge på titel, issn, emnekategori og keyword. Derudover kan man browse efter tidsskrifter og dernæst at bruge forskellige filtre, såsom emnekategori, udgiver, land/region, open access. Man kan også browse efter emnekategori, forlag og lande.

  Adgang til Journal Citation Reports (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Gudrun Hansen, guha@via.dk

 • JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

  JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker. JSTOR er kendetegnet ved at indeksere tidsskrifterne tilbage til tidsskriftets start. VIA bibliotekerne har købt adgang til JSTOR Archive Arts & Science IV, VII og XII.

  Arts & Sciences Archive IV har fokus på business, pædagogik og retsvidenskab, men inkluderer også titler inden for psykologi, offentlig politik og administration. Se titelliste her

  Arts & Sciences VII dækker emner som kunst, kunsthistorie, humaniora, samfundsvidenskaberne, herunder historie, politologi, sociologi, sprog og litteratur og sundhedspolitiske emner. Se titelliste her

  Arts & Sciences XII indeholder også samfundsvidenskabelige titler, herunder titler inden for retsvidenskab, politologi, pædagogik, kriminologi, socialt arbejde, psykologi og sociologi. Derudover dækker pakken titler inden for Afrika-studier, Asien- studier og Det mellemste Østen-studier. Se titelliste her

  Adgang til JSTOR (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Dorthe Brauner Sejersen, dobs@via.dk

 • Libris

  En søgning i svenske bibliotekers bøger, tidsskrifter, artikler m.m. Du finder titel, forfatter, udgivelsesår m.m. Der findes ofte yderligere information om titlerne: indholdsfortegnelse, sammendrag, billeder og link til fuldtekst.

  LIBRIS er Sveriges nationale søgeside med information om titler på svenske biblioteker.

  På resultatsiden ser du titel, forfatter, udgivelsesår m.m. Der findes ofte yderligere information om titlerne, som en indholdsfortegnelse, sammendrag, billeder og link til fuldtekst.

  Udgiver: LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

  Fri adgang til Libris

 • NORA

  Søg i det norske vidensarkiv NORA (Norwegian Open Research archives), hvor litteraturen er frit tilgængelig (Open Access).

  Du kan eksempelvis afgrænse til bestemt publikationstype, udgivelsesår, universitet, høgskole, institut og direktorat, museum m.v. 

  NORAs formål er at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

  Udgiver: Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  Adgang til Nora

 • Oria.no

  Velegnet til søgning af norske fag- og forskningsbibliotekers bøger, artikler, tidsskrifter, musik, film og elektroniske ressourcer.

  Der er mulighed for at vælge avanceret søgninger. Efter en søgning kan resultatet afgrænses til eksempelvis at få vist publikationer der er frit tilgængelige / Open Access.

  Udgiver: Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

  Adgang til Oria.no

 • Retsinformation

  Retsinformation.dk er indgangen til alle gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer mv., og sikrer, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til gældende lovning i Danmark. Du kan også søge i Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets ombudsmand.

  Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk, mens indholdet er ejet af Folketinget og ministerierne.

  Adgang til Retsinformation

 • Science Report

  Science Report er et uafhængigt forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø med historier om forskningspolitik, debatindlæg fra forskere og nøglepersoner og artikler om de nyeste forskningstendenser.

  Adgang til Science Report (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

 • ScienceDirect

  Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier. Derudover er der gennem ScienceDirect også adgang til en samling af e-bøger fra Elsevier.

  Adgang til ScienceDirect (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Tine Furbo Lind, tifl@via.dk 

 • Scopus

  Scopus er den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem. Den bibliografiske dækning går helt tilbage til 1870erne. Databasen er produceret af Elsevier. Databasen er tværfaglig og henviser til artikler fra  internationale forlag. Scopus indeholder videnskabelige artikler, branche -tidsskrifter, bogserier, konferencepapers, bøger og patenter

  Det er muligt at lave citationsanalyser over en specifik forsker, herunder en forskers h-indeks både med og uden selvcitationer.


  Adgang til Scopus (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledninger

  Videoguide (Varighed ca. 2 min.)

  Kontakt: Mai Aggerbeck, mai@via.dk 

 • SwePub

  SwePub indeholder referencer til de forskningspublikationer som er registrerede ved svenske læreranstalter og andre myndigheder. Udvalg og omfang varierer blandt deltagende læreanstalter og myndigheder.
  Både publicerede og upublicerede arbejder tages med og samme publikation kan forekomme i forskellige versioner. SwePub udarbejdes af National Library of Sweden.

  Sök

  Trunkering - anvend (*) for at finde ord med varierende ændelser. comput* giver resultater som indeholder ordene computer, computers, computing etc.
  Maskering - anvend (?) for at finde stavningsvarianter. Hvert spørgsmålstegn modsvarer et tegn. lind??ist giver resultater på lindqvist, lindkvist och lindquist.
  Frasesøgning - anvend citationstegn ("") for at søge på eksakte fraser. Skriver du f.eks.: "climate change" får du resultater hvor ordene forekommer samme i angivne rækkefælge.  

  Adgang til SwePub

 • UC Viden

  National UC Viden portal

  UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.
  UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her har vi registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisningsforløb og konsulentydelser.
  Det er VIAs mål, at vidensproduktion - og formidling - tilgodeser og udfordrer samfundets behov, såvel regionalt som globalt.

  I UC Viden finder du højt specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

  Kender du UC Viden?

  Professionshøjskolernes studenterportal
  Samling af studenterprojekter hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.
  Som ansat/studerende fra University Colleges i Danmark. kan man logge ind med WAYF ved at brug af VIA mail og password. Afsluttende projekter kan ses for seneste 5 år.

 • Ulrichs Web

  UlrichsWeb indeholder detaljeret information om tidsskrifter og serier af alle typer, både videnskabelig og populærvidenskabelige. Man kan finde oplysning om, i hvilke databaser et specifikt tidsskrift er indekseret. Derudover indeholder UlrichsWeb aviser og nyhedsbreve. Der er gode søgefaciliteter, hvor man kan afgrænse sin søgning til bl.a. peer reviewed og open access.

  Adgang til Ulrichs Web (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk 

 • Web of Science Core Collection

  Web of Science Core Collection er en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder. Web of Science Core Collection er den citationsdatabase, som går længst tilbage i tid. Databasen produceres af Clarivate Analytics. 

  Man kan vælge at søge i hele Web of Science Core Collection eller afgrænse til enkelte af flg. baser,

  Science Citation Index Expanded 1900-
  Social Sciences Citation Index 1956-
  Arts & Humanities Citation Index1975-
  Conference Proceedings Citation Index – Science 1990-
  Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities -1990
  Emerging Sources Citation Index-  2006-
  Der kan bla. søges på emner, forfattere og institutioner og det er således muligt at søge frem, hvilken betydning en specifik artikel, forfatter eller institution målt ved antal af citationer har. Det er således også muligt ved hjælp af en citationsanalyse over en specifik forsker at få beregnet en forskers h-indeks.

  Ud over Web of Science Core Collection kan du vælge at søge i følgende databaser: Medline, Kci-Korean Journal Database, Russian Science Citation Index og SciELO Citation Index

  Adgang til Web of Science Core Collection (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen)

  Vejledning

  Kontakt: Gudrun Hansen, guha@via.dk