Her finder du databaser og ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

Danske artikler

 • Bibliotek.dk

  Bibliotek.dk er en fælles indgang til alle offentlige danske bibliotekers materialer – som f.eks. bøger, tidsskrift- og avisartikler, film og musik. 
  Størstedelen af materialerne kan bestilles til levering på dit lokale bibliotek.
  Derudover linker bibliotek.dk til mange digitale kilder, som efter en faglig udvælgelsesproces er optaget i bibliotek.dk. Det gælder f.eks. internetsider fra ministerier og styrelser, universiteter, videnscentre og organisationer.

  Adgang til bibliotek.dk
   
  Vejledning
  Se hvordan du logger ind i Bibliotek.dk her

  Mobil version
  Hent app'en i Google Play
  Hent app'en i Apples AppStore
    
  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Infomedia

  Søg i Danmarks største mediearkiv med artikler, der strækker sig helt tilbage til 1990.

  Adgang til artikler i fuldtekst fra:

  Landsdækkende, regionale og lokale aviser
  Fagblade og magasiner f.eks. Tænk, Ugeskrift for læger, og Ingeniøren

  Du kan også afgrænse til at søge i en bestemt avis/tidsskrift og/eller i en bestemt tidsperiode.
  Det er også muligt at få hurtig og direkte adgang til udvalgte artikler fra Infomedia ved log ind på din lånerstatus i bibliotekskatalogen.

  Udgiver: Infomedia A/S

  Adgang til Infomedia (Klik på autologin - hvis du ikke kommer automatisk på)
  (Adgang udenfor for VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA-login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Oversigt over online medier i Infomedia
  Oversigt over trykte medier i Infomedia (aviser, fagblade mm)

 • UC Viden

  National UC Viden portal

  UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.
  UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her har vi registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisningsforløb og konsulentydelser.
  Det er VIAs mål, at vidensproduktion - og formidling - tilgodeser og udfordrer samfundets behov, såvel regionalt som globalt.

  I UC Viden finder du højt specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

  Kender du UC Viden?

  Professionshøjskolernes studenterportal
  Samling af studenterprojekter hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.
  Som ansat/studerende fra University Colleges i Danmark. kan man logge ind med WAYF ved at brug af VIA mail og password. Afsluttende projekter kan ses for seneste 5 år.

Internationale artikler

 • APA PsycINFO

  Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. 

  Databasen rummer resuméer (abstracts) af litteratur med en psykologisk synsvinkel på emnerne medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, sociale forhold, økonomi og jura. 

  Foruden artikler rummer basen bogkapitler, bøger, akademiske afhandlinger tilbage til 1806. Thesaurus Index Termer (subject terms) tildeles alle poster mhp at kategorisere indhold ift emne og gøre dette søgbart. 99% af tidsskriftsartiklerne er peer-reviewed (kun ældre udgåede tidsskrifter kan være uden peer-review). APA er en forkortelse for American Psychological Association som står bag ressourcen.

  Adgang til APA PsycINFO (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning
  APA PsycINFOs egen vejledning

  Kontakt: Maria Viftrup Schneider, msch@via.dk

 • ERIC

  ERIC (Education Resource Information Center) er den mest omfattende og anerkendte international database indenfor det pædagogiske område. Databasen indeholder litteratur og forskning indenfor emner som didaktik og pædagogik, børne- og ungdomsopdragelse, undervisning, specialundervisning, voksenundervisning og uddannelsesforskning samt grænseområderne sociologi, medicin, sygepleje, fysiologi, ernæring, psykiatri og antropologi. ERIC henviser til bibliografiske poster (tilbage til 1966), hvoraf VIA stiller store dele til rådighed i fuld tekst. 

  ERIC sponsoreres af U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences (IES).

  Adgang til ERIC (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledninger
  EBSCOs supportside om ERIC

  Kontakt: Lene Nørskov Lange lnla@via.dk

 • Fis Bildung

  Fis Bildung er den centrale portal til information om uddannelsesforskning, undervisning og pædagogisk praksis i Tyskland. Følgende moduler er integreret i portalen:
  the German Education Index (free of charge),
  the Document server peDOCS (free of charge),
  the Metasearch across a large number of pedagogical databases (charge),
  Research Data Centre for Education (FDZ Bildung) - a service offering assessment instruments and research data from empirical educational research (free of charge, but registration is partly required - data protection)
  the "Subject Directory" - a service providing systematic contextual scholarly information (free of charge),
  scientific work - a selection of sources (materials) introducing to scientific work (free of charge).
  Portalen indeholder fortrinsvis henvisninger til tysk litteratur, men mange af dokumenterne er på andre sprog end tysk. Der er flere fuldtekstartikler i portalen. Man kan vælge mellem en tysk eller engelsk søgegrænseflade.

  Fis Bildung kan ses som en tysk pendant til den amerikansk producerede ERIC.

  Adgang til Fis Bildung

  Vejledning kan findes under 'Help' på siden.

 • Idunn

  Mere end 40.000 artikler i over 80 nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Mange af tidsskrifterne er fagfællebedømt og figurerer på de danske universiteters autoritetsliste eller rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter.
   
  Indeholder blandt andet tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Nordic Studies in Education (2002 – 2019), Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped, Sosiologisk tidsskrift og Fokus på familien
   
  Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget og en del af tidsskrifterne er Open Access.
   
  Adgang til Idunn (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • SPORTDiscus

  SPORTDiscus er en omfattende database over litteratur fra sportmedicinske tidsskrifter. Den dækker særligt intensivt områder som fitness, sundhed og sportsstudier. Der er adgang til fulltext artikler fra en lang række anerkendte tidsskrifter. Databasen er et godt redskab for sundhedsprofessionelle, forskere og studerende.

  Adgang til SPORTDiscus (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Læs Ebsco Host beskrivelse her

  Læs Ebsco Health beskrivelse her


  Kontakt: Mai Aggerbeck, mai@via.dk

 • Teacher Reference Center

  Teacher Reference Center indekserer mere end 280 af de vigtigste tidsskrifter indenfor undervisning, pædagogisk forskning, curriculumudvikling, sprog, videnskab, matematik m.v. Størsteparten (96%) af tidsskrifterne er peer-reviewed.

  Adgang til Teacher Reference Center (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Gitte Jensen, gj@via.dk 

 • Visible Body

  Visible Body er et digitalt anatomisk og fysiologisk atlas i 3D-format. 3D formatet fungerer både til Windows, Mac og på mobil enheder. Atlasset består af modulerne:

  Visible Body Human Anatomy Atlas 2020
  Visible Body Physiology & Pathology 2020
  Visible Body Muscle Premium
  Visible Body Anatomy & Function
  Visible Body giver mulighed for at arbejde detaljeret med kroppen, skelettet, senerne, musklerne m.v. Der er navn, definitioner og udtale på alle dele. Du kan vende, dreje, lægge til og trække fra - ligesom der er quizspørgsmål til brug i undervisningen.

  Adgang til Visible Body (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Trine N. Steenholt, trje@via.dk 

Viden om skolen

 • Børne- og undervisningsministeriet

  På Børne- og undervisningsministeriets side finder du generel information om folkeskolen, de fri grundskoler og efterskoler.

  Her kan du finde regler og aftaler om læring og læringsmiljø, informationer om de nationale test og folkeskolens afgangsprøver samt alle ministeriets publikationer.

  Adgang til Børne- og undervisningsministeriet

 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejder evalueringer, analyser og redskaber indenfor uddannelser og dagtilbud. De udfører undersøgelser og analyser med et klart undersøgelsesdesign, en grundig dataindsamling og analyse og en målrettet formidling.

  EVA har undersider om Dagtilbud for børn og Folkeskolen hvor du finder rapporter, evalueringer og analyse inden for områderne: Dagtilbud for børn, Grundskole, Ungdomsuddannelse, Videregående uddannelse samt Voksen- og efteruddannelse.

  EVA producerer både inspirationsmateriale men også forskning.
  EVA’s formål siden 1992 er at skabe viden, som undervisnings- og dagtilbudssektorens praktikere og beslutningstagere kan bruge til at styrke kvaliteten af deres faglige arbejde og udviklingen inden for deres felt.

  EVA er et uafhængigt center som er på finansloven

  Adgang til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 • Digitale læreplaner

  Digitalelæreplaner.dk samler og præsenterer danske læreplaner i et historisk perspektiv. Hjemmesiden giver mulighed for at fremsøge, læse og sammenligne læreplaner på tværs af fag, love og årstal.

  Digitalelæreplaner er udviklet og vedligeholdes af Læremiddel.dk, Nationalt videncenter for læremidler.

  Adgang til Digitale læreplaner

 • DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

  DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse. Siden indeholder nyheder, artikler, rapporter, videoer og podcast med perspektiver på pædagogik og uddannelse.

  Forskningen på DPU er bygget op omkring videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse, herunder didaktiske, psykologiske, sociologiske, filosofiske og antropologiske perspektiver. Hertil kommer tværdisciplinær forskning, rettet mod bestemte og afgrænsede pædagogiske genstandsfelter, med dagtilbud og skolen som nogle af de største og mest centrale.

  DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

  Adgang til DPU

 • Folkeskolen - fagblad for undervisere

  Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk er selvstændige medier der udgives af bl.a. Danmarks Lærerforening. Her kan du følge debatten inden for professionen og den danske folkeskole.

  Adgang til Folkeskolen

 • Fælles mål (gældende)

  Fælles Mål findes til alle fag i folkeskolen og består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister.

  I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

  Historiske læreplaner finder du på digitalelæreplaner.dk

  Adgang til Fælles mål (findes under de enkelte fag)

 • Skolelove

  I denne database kan du finde dokumenter og links til lovgivning på uddannelsesområdet.

  Du har mulighed for at afgrænse din søgning til undervisningsområde, dokumenttype eller dato (udgivelsesår), og det er muligt at skrive søgeord f. eks "folkeskole" eller lignende.
  Udover love gives desuden adgang til: Bekendtgørelser, Cirkulære, Undervisningsvejledninger mm.

  Undervisningsområde dækker over:

  • Folkeskolen
  • Gymnasieskolen og HF
  • Læreruddannelsen
  • Pædagoguddannelserne mm.

  Alle dokumenter er i fuld tekst.

  Basen er produceret af Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

  Adgang til Skolelove

 • Skolemonitor

  Skolemonitor er et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie, der henvender sig til alle, som er interesseret i at forme og udvikle grundskolen.

  Skolemonitor skriver om folkeskoler, privat- og friskoler og efterskoler. Skolemonitor har fokus på de store linjer og de små nuancer. De skriver om skolens udvikling og rammevilkår. Om politik, økonomi og regler. De beskriver de ideologiske kampe om dannelse, digitalisering og reformer. Og om læring, test og fælles mål. Og så fortæller De om de mennesker, der gør en forskel, og om de løsninger, der virker.

  Skolemonitor udgives af selskabet Monitormedier A/S, der ejes af Politiken under JP/Politikens Hus.

  Der kan søges på tid, forfatter, emneord og afgrænses til debatindlæg, navne og nyheder.


  Adgang til Skolemonitor (Fjernadgang med VPN)

  OBS! Adgangen til Skolemonitor er styret via IP-adresse. Du har adgang til fulltext på trods af teksten 'Prøv Skolemonitor i 14 dage gratis'.

 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

  Centerets formål er at levere anvendelsesorienterede analyser og forskning i emner, som er relevante i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. Du kan finde analyser, forskning og udgivelser om f.eks. børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre. ​

  VIVE er en fusion af SFI og KORA (1. juli 2017) og hører under Indenrigs- og Boligministeriet.

  Adgang til VIVE

Læremidler

 • Alineas fagportaler

  Alinea har udviklet er lang række fagportaler med digitale læremidler til fagene i folkeskolen til både indskolingen, mellemtinnet og udskolingen. Her finder du læringsforløb, undervisningsmaterialer, lærervejledninger og mange forskellige opgave typer.

  Adgang til Alineas fagportaler (Adgang med UNI-login)

 • Clio Online

  Clio har udviklet er lang række fagportaler med digitale læremidler til fagene i folkeskolen til både indskolingen, mellemtinnet og udskolingen. Her finder du læringsforløb, undervisningsmaterialer, lærervejledninger og mange forskellige opgave typer.

  Adgang til Clio Online (Adgang med UNI-login)

 • EMU - Danmarks undervisningsportal

  Her findes du regler og rammer (inkl. fælles mål), viden og forskning samt undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og redskaber formidlet i tekst, lyd og levende billeder.

  Adgang til EMU - Danmarks undervisningsportal

 • GO Forlag

  GO forlaget har udviklet er række fagportaler, i-bøger og e-bøger til fagene natur/teknologi, biologi, geografi, fysik/kemi og matematik i folkeskolen.

  Adgang til GO Forlag (Adgang med UNI-login)

 • Gyldendals fagportaler

  Gyldendal har udviklet er lang række fagportaler med digitale læremidler til fagene i folkeskolen til både indskolingen, mellemtinnet og udskolingen. Her finder du læringsforløb, undervisningsmaterialer, lærervejledninger og mange forskellige opgave typer.

  Adgang til Gyldendals fagportaler (Adgang med UNI-login)

 • Nord – et digitalt eventyr

  Onlinehistorien Nord er udviklet i samarbejde med 6.-8. klasser i Danmark og Island.

  NORD blander tekst, lydkulisser, stillbilleder, animationer og navigation på en måde, som gør læsning på PC og iPad til en vandring ind i en nordisk eventyrverden.

  Adgang til "Nord" (Adgang med UNI-login)

 • Skoletube

  Skoletube er en platform, hvor elever og lærere via Unilogin kan uploade og dele deres video og medieproduktioner i beskyttede mediekanaler - ”En sikker havn”. Men derudover indeholder Skoletube også ca. 20 online produktionsværktøjer og apps – en bred palette. Skoletube kan bruges i alle fag og på alle årgange. Fagfagligt eller tværfagligt.

  Du får ubegrænset plads på deres danske server, hvorfra det er nemt at dele med andre.

  På Skoletubeguide finder du maser af trin-for-trin vejledninger og didaktiske vejledninger.

  Skoletube drives af webtjenesten LærIT.dk

  Adgang til Skoletube (login med Uni-login)

 • VIA Center for undervisningsmidler

  CFU’ernes omdrejningspunkter er læremidler, vejledning og kurser – med følgende tilbud primært til undervisere, men også i nogen grad til studerende med:

  Udlån af læremidler til egen inspiration og information
  Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne, herunder e-bøger og streaming af tv-udsendelser og spillefilm
  Formidling af viden om læremidler
  Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
  Faglige og pædagogiske kurser, temadage og konferencer.
  Man kan møde op personligt i informationssamlingerne på Campus Aarhus C og Herning eller bestille materialer hjem til afhentning på sit eget VIA bibliotek.

  Derudover har alle medarbejdere og studerende i VIA mulighed for at streame tv-udsendelser fra over 70 danske og udenlandske tv-kanaler i undervisningen på mitCFU.

  Adgang til VIA Center for undervisningsmidler (Kun for studerende og ansatte på læreruddannelserne i VIA University College. Brug dit UNI-login.)

  MitCFU giver adgang til samlingen herunder tv-udsendelser mm.

  Vejledning

Videncentre

 • Center for børn og natur

  Center for Børn og Natur sætter fokus på forskning og formidling af børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik.

  Center for Børn og Natur drives af Københavnsuniversitet, Syddansk Universitet, VIA University College, Aarhus Universitet og friluftsrådet. Centeret er støttet af Nordea Fonden.

  Adgang til Center for Børn og Natur

 • Center for grundskoleforskning

  Centret forsker om, med og for grundskolen, gennem et praksisrettet fokus på didaktik og skoleudvikling for at fremme det gode børne- og ungeliv i et bæredygtighedsperspektiv.

  Center for grundskoleforskning er et partnerskab mellem Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UCN og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

  Adgang til Center for grundskoleforskning

 • Center for læseforskning

  Formålet med centeret er at bidrage til forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning. Centeret gennemfører både grundforskning og anvendt forskning i læsning og stavning og vanskeligheder med disse funktioner. Forskningen skal rette sig mod børn (fra indskolingen), unge (fra 6. klasse) og voksne,

  Centeret er oprettet på en særbevilling fra Forskningsministeriet fra maj 1998 og forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

  Adgang til Center for læseforskning

 • Center for Ungdomsforskning (CeFU)

  I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

  Centeret publicerer bøger, rapporter, artikler og øvrige publikationer som der dog sjælden gives direkte adgang til. Centeret beskæftiger sig primært indenfor emnerne: uddannelse, udsatte unge, motivation og trivsel mm. Særligt er det at ee anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet.

  CeFU blev etableret i 2000 og drives af Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer. Organisatorisk er centeret placeret på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Campus København.

  Fri adgang til Center for Ungdomsforskning

 • Dansk Center for Undervisningsmiljø

  DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Siden fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

  Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring, ved at arbejde efter princippet viden til praksis.

  Dansk Center for Undervisningsmiljø er et uafhængigt, statsligt videnscenter. Centret hører under Undervisningsministeriet.

  Adgang til Dansk Center for Undervisningsmiljø

 • Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)

  NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet.

  NCFF er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, som blev vedtaget i 2017 og er forankret i henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 

  Adgang til Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)

 • Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

  FIIBL udvikler og formidler ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring. De har to fokusområder nemlig praksis-implementeringsforskning i forhold til børn, unge og fysisk aktivitet og udvikling af videregående uddannelse på området.

  FIIBL er oprettet i fællesskab af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC SYD og Syddansk Universitet.

  Adgang til FIIBL

 • Forskningscenter for pædagogik og dannelse

  VIAs forskningscenter udvikler viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning. Her finder du forskning inden for en række områder som børns trivsel, krop, bevægelse og idræt, matematik og naturfag, sprog og literacy, dannelse og etik, læring og it og endelig outdoorpædagogik.

  Under alle forskningsprogrammerne finder du link til alle deres publikationer.

  Centeret er tilknyttet VIA University College.

  Adgang til Forskningscenter for pædagogik og dannelse

 • Idrættens Analyseinstitut

  Instituttet har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt nationalt og internationalt. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og stimulere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til dansk og international idrætspolitik.

  Omdrejningspunktet for deres aktiviteter er udarbejdelse af undersøgelser og analyser.

  Idrættens Analyseinstitut (Idan) er en selvejende institution under Kulturministeriet

  Adgang til Idrættens Analyseinstitut

 • Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

  Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016.

  Centerets mission er at levere forskning, der i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og mellem forskere og praktikere. Målet er at bidrage til at styrke læreres, pædagogers, lederes, forvaltningers og politikeres professionsudøvelse og professionelle dømmekraft. Dette er forudsætningen for at styrke børns og elevers læring, udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler.

  Der gives adgang til publikationer og projekter samt henvisninger til forskellige typer af aktiviteter.

  Adgang til Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

 • Nationalt center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

  Centerets mål er at formidle forskningsbaseret viden, der kan inspirere pædagoger og lærere til refleksion over og udvikling af praksis i dagtilbud og matematikundervisning i grundskole, erhvervsskole og de gymnasiale uddannelser.

  Der gives adgang til et bredt projektbibliotek bestående af ph.d.-projekter og temasider indenfor centerets virke.

  Temaer dækker over: Dagtilbud, Grundskole, På tværs af uddannelsestrin, Erhvervsskole og Gymnasie.

  Særligt anvendelig for lærerstuderende er undersiden Lektionsstudier hvor et team af lærere i fællesskab om at planlægge, observere og reflektere over en udvalgt lektion. Få svar på, hvad lektionsstudier er, hvor det kommer fra og eksempler på, hvordan samarbejdet kan foregå.

  NCUM blev etableret i 2020 af et konsortium bestående af VIA University College, Aarhus Universitet, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.

  Adgang til Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

 • Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab)

  På siden finder du centerets publikationer, kildebank og eksempler på undervisningsforløb m.m.

  HistorieLab er et nationalt videncenter placeret i forskningsafdelingen Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund.
  Igennem forskning og udviklingsprojekter arbejder man i centret med at udvikle og nytænke, hvordan man underviser i og formidler historie og kulturarvsformidling, særligt målrettet grundskoleniveauet. Centeret blev oprettet i 2011 og er siden 2019 drevet i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Vejle Kommune.

  Siden har et udbygget rum til undervisningsbrug med inspirationsmaterialer vedr.: Spil, Undervisningsmaterialer, Quizzer og opgaver, Film og medier, MOOCs, Kildebank og en Temaside >>

  Siden giver desuden adgang til Historiedidaktisk Tidsskrift - Radar

  Adgang til Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab)

 • Nationalt videncenter for læremidler

  Videncentret arbejder bl.a. for at sikre kvalitet i læremidler og at kvalificere uddannelse i og formidlingen af læremidler.
  På centerets hjemmeside finder du materiale om Læremidler, viden og værktøjer, projekter, konferencematerialer og videnskabsteori. Herudover gives der adgang til tidsskriftet LEARNING TECH.

  Læremiddel.dk er et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN.

  Adgang til Nationalt videncenter for læremidler

 • Nationalt Videncenter for Læsning

  Centret skal samle, skabe og sprede viden om literacydidaktik til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser.

  Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler.

  Adgang til Nationalt Videncenter for Læsning

 • Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

  Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) er professionshøjskolernes samlede forskningsforum inden for området udsatte børn og unge.

  I NUBU samarbejder forskere fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsprofessioner.

  Adgang til Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

 • RE:MOVE

  RE:MOVE videndeler forskning om krop, idræt og bevægelse for børn og unge i daginstitution og skole.

  Bloggen er forankret i VIA UC’s forskningsprogram Krop, Idræt og Bevægelse.

  Adgang til RE:MOVE

 • Skolverket

  Skolverket er en central skole og førskole myndighed i Sverige, der blandt andet laver analyser og undersøgelser der understøtter udviklingen af skole og førskole. Skolverket sammenfatter resultater af svensk forskning
  på området og formidler dette.

  På Skolverkets forskningsside er det muligt at lave en emnesøgning efter forskningsartikler og -oversigter.

  Adgang til Skolverket

 • Udeskole.dk

  Udeskole.dk formidler praktiske ideer til faglig undervisning i naturen og teoretisk viden om, hvorfor udeskole er vigtig.

  Bag hjemmesiden står Skovskolen i Nødebo / Københavns Universitet.

  Adgang til Udeskole.dk

 • VIA Læring & IT

  VIA Læring & IT forsker i, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde. De har forskningsprojekter inden for design af it-medieret undervisning, IT-fagdidaktik og lærerkompetencer, Augmented Reality og blended learning.
  Centeret er tilknyttet VIA University College.

  Adgang til VIA Læring & IT

 • Videncenter for digital teknologiforståelse

  Centret samler for første gang de danske fagmiljøer på tværs af universiteterne, professionshøjskoler, skoler og gymnasier og eleverne om at etablere en dansk tilgang og vidensgrundlag for en fælles faglighed i digital teknologiforståelse i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

  Videncenter for digital teknologiforståels er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavnsuniversitet, Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Lærermidel.dk.

  Adgang til Videncenter for digital teknologiforståelse 

 • Videncenter for sang

  Videncenter for sang har til formål systematisk at indsamle, bearbejde og formidle viden med henblik på at fremme sangens udbredelse i Danmark og medvirke til at sikre kvalitet af den viden og de færdigheder, som kan fremme denne udvikling. Målgruppen er både forskere og praktikere.

  Centeret arbejder bl.a. med sangs effekt på social inklusion og sprogindlæring, men også intonation i et pigekor og drengestemmer i overgang.

  Videncenter for sang er etableret i 2015 og er tilknyttet Sangens Hus og har en lang række samarbejdspartnere.

  Adgang til Videncenter for sang