Opgaveskrivning

At skrive opgaver indebærer både at kunne fremsøge og udvælge faglig og relevant litteratur, at kunne strukturere sin opgave efter de akademiske krav og at kunne referere korrekt til de anvendte kilder.