Opgaveskrivning

At skrive opgaver indebærer både at kunne fremsøge og udvælge faglig og relevant litteratur, at kunne strukturere sin opgave efter de akademiske krav og at kunne referere korrekt til de anvendte kilder. 

Akademisk skrivning

Få gode råd til opbygning af din opgave, argumentation og andre nyttige ressourcer til din opgaveskrivning. 

Litteratursøgning

Find vejledninger og kurser i at søge efter forskning og anden litteratur, der kan underbygge dine argumenter i din opgaveskrivning.

Referencehåndtering

Lær at referere korrekt til dine kilder ifølge de gældende standarder og med hjælp fra referencehåndteringsværktøjer. Så undgår du opgavesnyd gennem plagiering.

Kildevurdering

Få redskaber til at vurdere dine kilder, så du undgår at bruge kilder med for lav faglighed. 

Studieteknik

Læs om gode studievaner, studieteknikker og gruppearbejde.