Studerende

Her kan du læse om, hvad ophavsret betyder for dig som studerende i VIA.

Hvad skal du vide

 • Kopiering og scanning

  Du må gerne kopiere eller scanne dele af det materiale, som bruges på dit studium. Der er forskel på, hvad du må, når du scanner (digital kopi) eller fotokopierer (papir kopi).
  Som privat person (herunder studerende) skal du være opmærksom på følgende regler:

  Scanning af pensum og supplerende litteratur

  Pensum og supplerende litteratur er litteratur din uddannelse opgiver på pensumlister, læselister eller i studieplaner i forbindelse med dit studie. Du må scanne 20 % af et værk, dog maksimalt 30 sider af værket.

  Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.

  Du må altid skanne fire sider, selv om det overstiger 20 % af en bog.
  ​Alle begrænsninger på indscanninger er eksklusiv kolofon, referenceliste og indholdsfortegnelse.

  Eksempel på fordeling af materialets samlede sideantal og antal sider der må kopieres 

  Scanning til personlige formål fx personlige interesser.

  Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må scanne til personlige formål. Du må sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.Du skal være opmærksom på, at der er materiale, som du aldrig må scanne. Det er for eksempel e-bøger og materiale, du finder gennem elektroniske tidsskriftlicenser som artikeldatabaserne. Vi anbefaler, at du ved brug af artikler fra elektroniske tidsskrifter og databaser, som VIA har abonnement på, linker eller henviser til artiklen i stedet for at dele en digital kopi.

  Fotokopiering

  Du må fotokopiere fra trykte værker til privat brug og til din læsemakker. Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må fotokopiere. Men det er ikke tilladt, at du kopierer til flere.

  Deling

  Du må aldrig dele digitale kopier på mail, Facebook, Dropbox mv – heller ikke med din underviser. Dette gør sig også gældende, selv om der er tale om en lukket gruppe.

  Aftalen mellem VIA og rettighedsorganisationen Copydan giver din uddannelse mulighed for at uploade digitale kopier til dig på Itslearning. Digitale kopier af ophavsretligt beskyttet materiale på Itslearning er kun for studerende, der går på holdet. Du må ikke dele filerne med andre.

  På enkelte uddannelser administrerer uddannelsen, at studerende uploader digitale kopier af pensum på Itslearning. Din uddannelse har ansvar for at begrænsningsreglerne på 20% maks. 30 sider pr. studerende pr. semester bliver overholdt.

  Scannede artikler, der er bestilt igennem biblioteket og printet ud til dig, må ikke papirkopieres eller videresendes som et indscannet dokument.

 • Billeder

  Du må gerne bruge trykte og digitale billeder i dine fremlæggelser og dine opgaver i forbindelse med dit studium. Det må du, fordi VIA har en aftale med VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark) der gælder brug af billeder inden for VIA.

  Du må:

  • downloade billeder fra nettet uden tekst eller kopiere trykte billeder uden tekst fra bøger, artikler eller postkort til brug i præsentationer og opgaver
  • anvende disse billeder i materialer du uploader til passwordbeskyttede systemer som for eksempel UC-Viden eller itslearning

  ​Billeder, illustrationer eller figurer, der bruges i sammenhæng med en tekst, hører under vores aftale med Copydan Tekst & Node.

  Vær opmærksom på at hvis du har materiale, der skal bruges uden for VIA og det indeholder billeder, så skal de enkelte billeder godkendes af kunstneren, inden de deles.

  I forhold til ophavsret og plagiering er det dog vigtigt, at du altid husker:

  • at kreditere ophavsmanden med en tydelig reference til, hvor billedet er taget fra eksempelvis en bog, en artikel eller en hjemmeside
  • ikke at ændre billedet, så det krænker ophavsmanden ved for eksempel at forstørre, formindske, beskære og tilføje tekst, ikoner eller lignende
  • ikke at bruge billeder, der er hentet ulovligt fra nettet eller delt uden ophavsmandens tilladelse

  Du kan nemt få adgang til billeder, du må bruge:

  Benyt dig af VIAs abonnement på billeddatabasen Colourbox, samt de frit tilgængelige billedsamlinger Pixabay og Unsplash. Se hvordan du må bruge billederne her Billeder til opgaver og præsentationer

 • Film og TV

  Du må som studerende gerne bruge TV- og radioudsendelser og dokumentarfilm til studiebrug for eksempel som en del af en opgave, fordi Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan AVU-medier. Du må også bruge materialerne som kilde til en opgave. Her skal du henvise til kilden med et link.

  Dokumentarfilm fra Center for Undervisningsmidler (CFU)

  Dokumentarfilm leveret af CFU kan du også bruge i dit studie, fordi det også er omfattet af VIAs aftale med Copydan AVU-medier. Du har adgang til TV- og radioudsendelser fra mere end 70 danske og udenlandske tv-kanaler, for eksempel DR, TV2, BBC og CNN.

  Adgang til dokumentarfilmene kan tilgås her.

  Undtagelser

  Du skal være opmærksom på, at aftalen ikke omfatter fjernsynsudsendte filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, med mindre, der ved en udsendelse i fjernsynet kun er benyttet en mindre del af værket. Den del må du gerne gengive.

  Optagelse af TV- og radioudsendelser

  Du har også mulighed for at optage TV- og radioudsendelser, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Optagelserne skal foretages direkte fra TV/radio og ske i tilknytning til konkrete undervisningsforløb
  • Optagelserne skal være af forsvarlig teknisk kvalitet
  • Du må ikke foretage ændringer i optagelserne
  • Udvælgelse og optagelse af udsendelser kan enten foretages af PH-uddannelser, eller rekvireres af PH-uddannelser fra Center for Undervisningsmidler eller en anden fremmed medhjælp, som er godkendt af AVU-medier (PH-aftale 3.2.2).
  • Optagelserne må kun opbevares til eget undervisningsbrug og således ikke deles med andre undervisere


  Du kan læse hele rammeaftalen mellem Professionshøjskolerne og CopyDan AVU-medier her

 • Lyd

  Enkelte akkorder, toner og lyde er ikke ophavsretligt beskyttede, men musikværker og lydklip er dog beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at selvom du vil bruge meget korte klip af et stykke musik eller et lydklip i forbindelse med dit studie skal du altid have lov af ophavsmanden til at bruge lyden.

  Brug af podcasts

  Hvis du har lyttet til podcast i forbindelse med dit studie eller din opgaveskrivning, gælder der samme regler som ved musikværker eller lydklip. Men du må gerne henvise til en podcast i din opgave. Du skal bare huske at kreditere ophavet, ligesom du vil henvise til en bog eller en artikel.

  Musik ved fester

  Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik. Undervisningsinstitutionerne skal senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik sende indberetning til KODA.

 • Plagiat

  Ved at kreditere ophavet til materialet i dine opgaver eller andre studieprojekter, som god skik er, undgår du også at blive taget for at plagiere. For ud over de ophavsretlige regler, kan det også få direkte betydning for dit studie såfremt du plagierer.

  Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 22, stk. 2, at såfremt en studerende udgiver andres arbejde for sit eget eller udgivet eget tidligere bedømt arbejde bortvises den studerende fra prøven. Herudover kan institutionen endvidere i konkrete tilfælde sanktionere med en bortvisning fra uddannelsen.

  Få mere viden om plagiat på siden stopplagiat.nu, der er udviklet til studerende på videregående uddannelser.

 • Videooptagelse af undervisning

  Du kan som studerende opleve, at din underviser vil optage undervisningen for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live. Din underviser skal ikke indhente samtykke fra dig, for at måtte optage og uploade undervisningen, men underviseren skal gøre opmærksom på, hvis undervisningen optages.

  Hvis du selv ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for dig i et lukket rum, skal du først indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at du spørger i det online forum, eller ved at du kontakter underviseres før timen på mail. Hvis underviseren eller dine medstuderende siger nej, må du ikke optage. Det vil blive betragtet som brud på VIAs adfærdskodeks, hvis dette ikke respekteres.

  Hvis du får lov til at optage undervisningen eller at dele den undervisning, som din underviser har delt med dig, skal du være opmærksom på, at du selv bliver ansvarlig for at optagelsen eller delingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og med respekt for reglerne om ophavsret.


  Teksten er hentet fra: Information om COVID-19 i VIA 

Vil du hellere se en video?