Der er formelle krav til afrapportering i forbindelse med systematiske reviews. Herunder ses et par eksempler på værktøjer der understøtter denne del af reviewprocessen.

Equator Network
Equator Network / Enhancing the Quality and Tranparency Of health Research, er et internationalt netværk, der arbejder for at forbedre kvaliteten af medicinsk forskningslitteratur. Netværket henviser til guidelines der fremmer transparens og præcis afrapportering af forskningsprojekter.
[Guidelines for Reporting Health Research: A User’s Manual is a practical guide to choosing and correctly applying the appropriate guidelines when reporting health research to ensure clear, transparent, and useful reports]

Prisma
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).
PRISMA-S Checklist til afrapportering af søgningen samt flowdiagram til dokumentation af screeningsprocessen.

Squire (Health)
Squire guidelines er et gratis webbaseret værktøj beregnet til afrapportering af ny viden om, hvordan man forbedrer kvaliteten, sikkerheden og værdien af sundhedsydelser.