Der udvikles hele tiden nyt software som kan understøtte analysen af data. Teknologien kan hjælpe med at skabe overblik over data, og kan finde mønstre i data, der leder til nye indsigter. Her ser du forskellige muligheder.

 • NVIVO

  VIA har institutionslicens til NVivo som kan understøtte organisering, analyse og indsigt i ustrukturerede og kvalitative data i form af lydfiler, video, fotos, Word, PDF og regneark.

  Hjælp til installation kan fås hos din lokale IT-supporter. Ved behov for vejledning henvises til
  NVivos omfattende vejledningsmateriale. Hvis vejledningsmaterialet er utilstrækkelig kontaktes IT.
  OBS: Man kan ikke dele NVivo-filer mellem Mac og Windows.

  Adgang for medarbejdere
  Adgang for studerende (Bestil en licens: Send en mail til nvivo@via.dk (husk at bruge din VIAmail ved bestilling. Du får en automatisk mail med login-oplysninger til NVivo-portalen, hvor du skal oprette dig samt hente og installere dit program.)

 • VOSviewer

  VOSviewer er et værktøj der giver mulighed for fortolkning af forskningsfelter gennem visualisering. Efter import af referencer/publikationsdata kan der dannes billeder af emneords-, forfatter- og citationsnetværk. Det kan ses hvordan et forskningsområde udvikler sig over tid og hvilken impact det har.

  Adgang til VOSviewer

 • Voyant

  Voyant er et open source, webbaseret software /applikation til udførelse af tekstanalyser. Analyserer titler ned på ordniveau med fokus på ordrelationer/ordsekvenser og visualisering.

  Adgang til Voyant