Det er afgørende for udbyttet af din litteratursøgning, at du har et fokuseret emne. Det vil sige et præcist informationsspørgsmål eller problemstilling.

Du kan anvende PICO/PICo som en hjælp til at:

  • Fokusere din problemformulering/spørgsmål ved at opdele dit emne i del-elementer (Rosenberg et al., 2016).
  • Bestemme dine inklusions- og eksklusionskriterier
  • Danne grundlag for planlægning af søgningen
     

Til kvantitative spørgsmål kan du f.eks. anvende PICO (Population, Interventions, Comparisons, Outcomes)

Eksempel på sammenhængen mellem din problemformulering og PICO (Willman et al., 2016)

Mindskes morbiditeten ved influenzavaccination af personer over 75 år?

P: Personer over 75 år
I: Influenzavaccination
C: Ingen Influenzavaccination
O: Reduceret morbiditet


Til kvalitative spørgsmål kan du f.eks anvende PICo (Population, the Phenomena of Interest and the Context) eller SPIDER (Sample, Phenonemon of Interest, Design, Evaluation, Research)

Eksempel på sammenhængen mellem din problemformulering og PICo (Møller, 2019):

Problemformulering

PICo

Beskrivelse af PICo

”Hvordan oplever psykiatriske patienter en tvangsforanstaltning, når de er indlagt på et psykiatrisk afsnit?”

Population

Psykiatriske patienter

Phenonomena of Interest

Oplevelse af tvang herunder tvangsindlæggelse eller tvangsfiksering (mekanisk tvang), eller tvangsbehandling (kemisk tvang/tvangsmedicinering)

Context

Indlæggelse på et psykiatrisk afsnit

Notér dine inklusions- og eksklusionskriterier f.eks. om du er interesseret i en specifik aldersgruppe, køn, tidsperiode, geografisk område og sprog. Disse kriterier kan anvendes både til søgningen og til den endelige udvælgelse af relevante artikler.

Referencer

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS -metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier3(4), 1–21. Link til artiklen

Rosenberg, J., Burchart, J., & Pommergaard, H.-C. (2013). Alle kan skrive artikler: -Også et systematisk review. CreateSpace.

Willman, A., Bahtsevani, C., Nielsson, R., & Sandström. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Studentlitteratur.