Registrering af dit review hindrer at du påbegynder udarbejdelse af et systematisk review, som andre også er i gang med. Registreringen sikrer også at man følger sin foruddefinerede metode i det systematiske review.

En systematisk protokol er vigtig, fordi den på forhånd definerer målene og metoderne for den systematiske gennemgang. Det er en systematisk tilgang til gennemførelsen og rapporteringen af gennemgangen, der tillader gennemsigtighed i processen, som igen giver læseren mulighed for at se, hvordan man er nået frem til resultaterne og anbefalingerne. Protokollen specificerer kriterierne, som vil bruges til at inkludere og ekskludere undersøgelser, for at identificere, hvilke data der er vigtige, og hvordan de vil blive ekstraheret og syntetiseret. En protokol tilvejebringer planen for den systematiske gennemgang.

PROSPERO er en international database med prospektivt registrerede systematiske oversigter inden for sundhed og socialpleje, velfærd, folkesundhed, uddannelse, kriminalitet, retfærdighed og international udvikling, hvor der er et sundhedsrelateret resultat. 

PRISMA-P
PRISMA-P til udarbejdelse af protokoller for systematiske reviews.

Hvis dit review udføres under Cochrane eller Joanna Briggs Institute skal titel og protocol registreres hos dem.