Hvem har rettighederne over din artikel?
Som forfatter til en artikel har du indgået en kontrakt om rettigheder over artiklen. Kontrakten mellem dit manuskript og forlaget bliver indgået på forretningsmæssige vilkår.

Når aftalen om publicering er indgået er den juridisk bindende og får betydning for, hvad du må gøre med din artikel efterfølgende.

I kontrakten mellem forfatter og forlag henviser forlaget ofte til deres Open access politik eller selvarkiveringspolitik, som omhandler disse rettigheder.

Når du som forfatter undersøger dine rettigheder er der to spørgsmål, der får betydning for, hvad du må, nemlig:

- hvor du vil gøre din artikel synlig
- hvilken version af artiklen du vil synliggøre

 

Del din artikel i UC Viden 
UC Viden er professionshøjskolernes selvarkiverings database. Her samler vi alle publikationer fra professionshøjskolerne i Danmark.

I UC Viden kan dine læsere få adgang til din artikel i fuldtekst, hvis du linker til den eller vedhæfter artiklen. Om du må uploade din artikel afhænger af dine rettigheder og aftalen med forlaget.

Vidensmedarbejdere i VIA opfordres med baggrund i Professionsskolernes hensigtserklæring om Open Access til at uploade artikler i UC Viden, såfremt rettighederne tillader det.


Må du dele artiklen på sociale medier?
LinkedIn, Twitter, Mendeley, ResearchGate og Academia.edu får din artikel ud til dit netværk og videre derfra til mange læsere.

Det er nemt at dele her, men vær opmærksom på om du har rettigheder til at sende din fil ud i dit netværk. Forlag giver typisk tilladelse til deling gennem non-profit sites, hvilket ingen af de ovenstående falder inden for.


Må du frit bruge den flotte version af artiklen?
Det er ikke alle forlag, der tillader, at du lægger artiklen med deres professionelle layout ud frit tilgængeligt, da de lever af at sælge den vare. Forlag, der publicerer forskningsartikler, skelner ofte mellem tre forskellige versioner af et manuskript til en forskningsartikel:

Det indsendte manuskript, versionen af artiklen før tidsskriftets/forlagets accept, redigering og peer-review. Også kaldet pre-print.

Det accepterede manuskript, den version af artiklen, der er antaget af tidsskriftet/forlaget og har gennemgået redigering og peer-review, men uden tidsskriftets professionelle layout. Også kaldet post print.

Forlagets version - forlagets endelige version af artiklen med redigering og peer-review samt med år, nr. og sidetal og forlagets professionelle layout. Også kaldet publisher’s version.


Hvordan tjekker du dine rettigheder?
Kontrakten mellem dit manuskript og forlaget er den juridisk bindende aftale. Hvis du ikke længere har denne aftale kan du tjekke rettighederne vedrørende selvarkivering og deling af forskningsartikler i databasen Sherpa/Romeo.

Sherpa/Romeo registrer copyrightpolitikker for internationale tidsskrifter i forhold til fire farvekoder, afhængig af de rettigheder du som forfatter har til deling af din artikel. I Sherpa/Romeo kan du se om du må uploade fx et post print af artiklen i UC Viden.
 

Hvornår kan du lægge din artikel ud?
Tidspunktet for, hvornår du må lægge din artikel ud, så den er frit tilgængelig vil fremgå af din kontrakt eller oplysninger i Sherpa/Romeo.

Nogle tidsskrifter tillader først, at du må lægge artiklen op 6-12 måneder efter udgivelse – forlaget kalder dette en embargoperiode som betyder, at kun læsere med abonnement har adgang i denne periode.
 

Har danske tidsskrift en Open Access politik?  
Tidsskrifter og forlags open access politik fremgår ofte på deres hjemmeside. Mindre forlag har ikke en formuleret politik, men som forfatter til en artikel, kan du kontakte tidsskriftets redaktion og forhøre dig om, hvad de tillader. Danske tidsskrifter er også i nogen grad registreret i Sherpa/Romeo.

Er du i tvivl om et tidsskrift kan du kontakte til Birgit Larsen i VIA Biblioteker bitl@via.dk