Her finder du information om Open Access og publicering.

 • VIA og Open Access publicering

  VIA har tilsluttet sig en hensigtserklæring om Open Access. Valg af tidsskrift til publicering vil derfor altid være et spørgsmål om at vælge det kvalitetsmæssigt bedste tidsskrift til netop din publikationen.

  Fordelene ved at gøre dine publikationer frit tilgængelige for andre er:  

  - umiddelbar synlighed af din forskning
  - uhindret adgang for studerende
  - adgang til offentlig finansieret viden for borgere
  - adgang til ny viden for samarbejdspartnere og erhverv.

 • Hvor finder du Open Access tidsskrifter?

  Når du står med dit manuskript og ønsker at sende det til et tidsskrift, der understøtter Open access har du to muligheder. Den grønne eller den gyldne vej.

  Grøn Open Access

  Sker gennem traditionelle tidsskrifter, hvor du har mulighed for at uploade en fil i UC Viden fx den accepterede version artiklen. Mange forlag og tidsskrifter understøtter Grøn Open Access. Grøn Open Access er gratis og kræver, at du gemmer og at forlaget giver dig adgang til den accepterede version af artiklen.

  Gylden Open Access

  Sker gennem publicering i egentlige Open Access tidsskrifter. Tidsskrifter, hvor artiklerne ligger åbent tilgængelige på tidsskriftets site. Gyldne Open Access tidsskrifter kræver ofte, at forfatteren eller dit projekt betaler for publicering.

 • Har Open Access tidsskrifter samme videnskabelige kvalitet?

  Det er en god ide at tjekke tidsskrifter du ikke umiddelbart kender grundigt. Antallet af forskningspublikationer er stigende og nye tidsskrifter udkommer næsten hver uge.

  Nogle af de mange nye tidsskrifter arbejder desværre ikke på et ordentligt redaktionelt grundlag. Man kalder disse tidsskrifter ’predatory journals’, rovtidsskrifter eller tvivlsomme tidsskrifter. 

  Der findes ikke en liste over, hvilke tidsskrifter man skal undgå. Men undersøgelse af et tidsskrift inden publicering er væsentligt. Dels for at undgå situationer, hvor du bliver afkrævet penge for at publicere og du ikke var klar over det. Dels for at du kan stole på, at du får en professionel publicerings- og reviewproces.

  Organisationen OASPA har lavet en guide til valg af tidsskrift. Gennem de tre step Think Check Submit får du en række råd til, hvordan du sikrer dig, at du vælger et tidsskrift, der er troværdigt. Er du i tvivl om et tidsskrifts kvalitet, så kontakt VIA Biblioteker for support.

Undersøg tidsskrifters kvalitet og rettigheder

 • DOAJ

  DOAJ er en platform for videnskabelige tidsskrifter inden for alle fagområder. Tidsskrifterne ligger frit tilgængelige (Open Access). Alle tidsskrifter skal være peer-reviewed eller på anden måde kvalitetssikret, ligesom der kun optages tidsskrifter, hvor der ikke er en embargo periode, f.eks. tidsskrifter, hvor man ikke har adgang til indhold fra de nyeste nr./årg.

  Fri adgang til DOAJ

 • Sherpa Romeo

  Database, som registrerer udvalgte udgiveres copyrightaftaler (Copyright Transfer Agreements). Sherpa er et partnerskab af engelske forskningsbaserede universiteter og organisationer, som arbejder med open access, selvarkivering og udgiveres copyrightpolitikker i Europa og resten af verden.

  Fri adgang til Sherpa Romeo

 • Ulrichs Web

  UlrichsWeb indeholder detaljeret information om tidsskrifter og serier af alle typer, både videnskabelig og populærvidenskabelige. Man kan finde oplysning om, i hvilke databaser et specifikt tidsskrift er indekseret. Derudover indeholder UlrichsWeb aviser og nyhedsbreve. Der er gode søgefaciliteter, hvor man kan afgrænse sin søgning til bl.a. peer reviewed og open access.

  Adgang til Ulrichs Web (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk 

VIA og Open access publicering
VIA har tilsluttet sig en hensigtserklæring om Open access. Valg af tidsskrift til publicering vil derfor altid være et spørgsmål om at vælge det kvalitetsmæssigt bedste tidsskrift til netop din publikationen.

Fordelene ved at gøre dine publikationer frit tilgængelige for andre er:  

- umiddelbar synlighed af din forskning
- uhindret adgang for studerende
- adgang til offentlig finansieret viden for borgere
- adgang til ny viden for samarbejdspartnere og erhverv.

Hvor finder du Open access tidsskrifter?
Når du står med dit manuskript og ønsker at sende det til et tidsskrift, der understøtter Open access har du to muligheder. Den grønne eller den gyldne vej.

Grøn Open Access sker gennem traditionelle tidsskrifter, hvor du har mulighed for at uploade en fil i UC Viden fx den accepterede version artiklen. Mange forlag og tidsskrifter understøtter Grøn Open Access. Grøn Open Access er gratis og kræver, at du gemmer og at forlaget giver dig adgang til den accepterede version af artiklen.

Gylden Open Access sker gennem publicering i egentlige Open Access tidsskrifter. Tidsskrifter, hvor artiklerne ligger åbent tilgængelige på tidsskriftets site. Gyldne Open Access tidsskrifter kræver ofte, at forfatteren eller dit projekt betaler for publicering.

Her kan du undersøge tidsskrifters kvalitet og rettigheder:

 • DOAJ er en uafhængig platform for peer-reviewed Open Access forskningstidsskrifter. Her kan du søge på titler og emner på tidsskrifter inden for alle fagområder.
 • SHERPA/RoMEO registrerer udgiveres Open Access, selvarkivering og copyrightpolitikker og dækker udvalgte tidsskrifter i Europa og resten af verden.
 • Ulrichsweb viser i hvilke databaser tidsskriftet er indekseret fx om tidsskriftet er en del af Web of Science. I Ulrichs kan du vælge at afgrænse til Open Access tidsskrifter.

Har Open Access tidsskrifter samme videnskabelige kvalitet?
Det er en god ide at tjekke tidsskrifter du ikke umiddelbart kender grundigt. Antallet af forskningspublikationer er stigende og nye tidsskrifter udkommer næsten hver uge.

Nogle af de mange nye tidsskrifter arbejder desværre ikke på et ordentligt redaktionelt grundlag. Man kalder disse tidsskrifter ’predatory journals’, rovtidsskrifter eller tvivlsomme tidsskrifter. 

Der findes ikke en liste over, hvilke tidsskrifter man skal undgå.  Men undersøgelse af et tidsskrift inden publicering er væsentligt. Dels for at undgå situationer, hvor du bliver afkrævet penge for at publicere og du ikke var klar over det. Dels for at du kan stole på, at du får en professionel publicerings- og reviewproces.

Organisationen OASPA har lavet en guide til valg af tidsskrift. Gennem de tre step Think Check Submit får du en række råd til, hvordan du sikrer dig, at du vælger et tidsskrift, der er troværdigt. Er du i tvivl om et tidsskrifts kvalitet, så kontakt VIA Biblioteker for support.