Ved hjælp af citationsdatabaser kan du undersøge, om artikler citeres i det videnskabelige miljø. Her ses et udvalg af databaser som tilbyder citationssøgning.

Udover at være databaser til citationssøgning, så har disse databaser også den ekstra funktionalitet, at de kan bruges til at finde ud af, hvem der har citeret de enkelte tekster.

 • Google Scholar

  Google Scholar gør det nemt at søge bredt efter videnskabelig litteratur. Fra ét sted kan du søge blandt mange fagområder og kilder: afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.

  Ved at bruge Google Scholar i stedet for Google får du et langt bedre søgeresultat, når du søger efter videnskabelig litteratur.

  Du kan aktivere link til fuldtekstudgaver under indstillinger, som VIA giver dig adgang til. 

  Vælg:

  • Indstillinger
  • Bibliotekslinks
  • Skriv VIA Bibliotek i søgefeltet og søg
  • Vælg til: VIA Bibliotek – View it @VIA Bibliotek

  Adgang til Google Scholar.dk

  Vejledning

  Videotutorials
  Use Google Scholar for academic research: Google Scholar search tips & tricks

  Kontakt: Ulla Buch Nilson, ulb@via.dk

 • Scopus

  Scopus er den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem. Den bibliografiske dækning går helt tilbage til 1870erne. Databasen er produceret af Elsevier. Databasen er tværfaglig og henviser til artikler fra  internationale forlag. Scopus indeholder videnskabelige artikler, branche -tidsskrifter, bogserier, konferencepapers, bøger og patenter

  Det er muligt at lave citationsanalyser over en specifik forsker, herunder en forskers h-indeks både med og uden selvcitationer.


  Adgang til Scopus (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledninger

  Videoguide (Varighed ca. 2 min.)

  Kontakt: Mai Aggerbeck, mai@via.dk 

 • Web of Science Core Collection

  Web of Science Core Collection er en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder. Web of Science Core Collection er den citationsdatabase, som går længst tilbage i tid. Databasen produceres af Clarivate Analytics. 

  Man kan vælge at søge i hele Web of Science Core Collection eller afgrænse til enkelte af flg. baser,

  Science Citation Index Expanded 1900-
  Social Sciences Citation Index 1956-
  Arts & Humanities Citation Index1975-
  Conference Proceedings Citation Index – Science 1990-
  Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities -1990
  Emerging Sources Citation Index-  2006-
  Der kan bla. søges på emner, forfattere og institutioner og det er således muligt at søge frem, hvilken betydning en specifik artikel, forfatter eller institution målt ved antal af citationer har. Det er således også muligt ved hjælp af en citationsanalyse over en specifik forsker at få beregnet en forskers h-indeks.

  Ud over Web of Science Core Collection kan du vælge at søge i følgende databaser: Medline, Kci-Korean Journal Database, Russian Science Citation Index og SciELO Citation Index

  Adgang til Web of Science Core Collection (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen)

  Vejledning

  Kontakt: Gudrun Hansen, guha@via.dk  

Mange af de faglige databaser tilbyder også citationssøgning f.eks. flg. EBSCO baser: 

 • APA PsycINFO

  Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. 

  Databasen rummer resuméer (abstracts) af litteratur med en psykologisk synsvinkel på emnerne medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, sociale forhold, økonomi og jura. 

  Foruden artikler rummer basen bogkapitler, bøger, akademiske afhandlinger tilbage til 1806. Thesaurus Index Termer (subject terms) tildeles alle poster mhp at kategorisere indhold ift emne og gøre dette søgbart. 99% af tidsskriftsartiklerne er peer-reviewed (kun ældre udgåede tidsskrifter kan være uden peer-review). APA er en forkortelse for American Psychological Association som står bag ressourcen.

  Adgang til APA PsycINFO (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning
  APA PsycINFOs egen vejledning

  Kontakt: Maria Viftrup Schneider, msch@via.dk

 • CINAHL Complete

  CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj indenfor sygepleje, ergo- og fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, der giver adgang til fortrinsvis evidensbaseret sundhedsfaglig information.

  CINAHL Complete indekserer artikler i mere end 5.600 tidsskrifter, og giver adgang til artikler i fuld tekst fra godt 1.500 tidsskrifter, hvoraf nogle kan findes helt tilbage til 1937. Basen indeholder artikler, bøger, afhandlinger, proceedings, evidensbaserede caresheets m.v. Der er mulighed for citationssøgning.
  CINAHL = Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
   
  Adgang til Cinahl Complete
  (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Inspiration
  Sygeplejefaglige søgeord - Alfabetisk liste

  Kontakt: Charlotte Qvist, char@via.dk 

 • Academic Search Premier

  Multidisciplinære database indenfor alle fagområder, f.eks. Antropologi, Humaniora, Naturvidenskab, Psykologi, samfundsvidenskab.

  Adgang til Academic Search Premier (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

  Vejledning

  Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

 • IEEE Xplore

  IEEE indeholder konferenceindlæg, artikler fra tidsskrifter og fagblade & IEEE standarder. Den dækker mere end 3 millioner dokumenter. Indholdet dækker over mere end: 160 tidsskrifter, 1.200 konferenceindlæg, 3.800 tekniske standarder, 1.000 e-bøger og 300 kurser. Databasen emner er udgivelser og standarder indenfor elektroindustri, computervidenskab og elektronik. IEEE dækker perioden fra 1872 og til nu.

  Adgang til IEEE Xplore (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

Læs mere om brugen af citationssøgning på siden Hvem citerer hvem?