Referencehåndtering

Når du skriver opgaver, er det vigtigt at have styr på formalia. Her finder du hjælp til at håndtere dine kilder, så du refererer korrekt.

Hvilken standard?

Der er forskellige referencestandarder. Hver standard definerer, hvordan referencer i teksten er opført, og hvordan listen over referencer er sammensat. Se de mest almindelige standarder, der bruges i VIA.

Hvilket referenceværktøj?

Her finder du forskellige referenceværktøjer, der kan lette arbejdet med at håndtere dine referencer.

Undgå plagiat

Lær med denne webtutorial hvordan du citerer korrekt, og hvordan du sørger for tilstrækkelig dokumentation i dine opgaver, så du undgår plagiat.