Den åbne orange hængelås henviser til Gylden open access, men så er der også Grøn, Hybrid, Bronze eller Diamond open access.

De forskellige former for open access er afhængig af om det er forskningsinstitutionen eller tidsskriftet/forlaget, der leverer den frie adgang.

Grøn open access

De fleste forskningsinstitutioner har oprettet arkiver. I VIA er det UC Viden. I arkivet kan forskere registrere og uploade fuldtekstversioner af deres artikler. Den form for open access, hvor forfatteren selv arkiverer artiklen, kalder man Grøn open access.

Artiklerne er udgivet i traditionelle abonnementsbaserede tidsskrifter. Læserne skal som udgangspunkt betale abonnement for at se artiklen. Men udgiverne tillader ofte, at forfatterne kan arkivere enten det indsendte eller det accepterede manuskript i forsknings-/uddannelsesinstitutionens arkiv.

I arkivet (UC Viden) fremgår det hvilken version af artiklen man ser (accepteret eller indsendt) og der er en henvisning til den publicerede version. Et accepteret manuskript, den godkendte version efter peer-review, som de fleste forskere vælger at uploade, er typisk en tekstfil uden forlaget professionelle layout.

Gylden open access

Når en forskningsartikel er frit tilgængelig på tidsskriftets egen hjemmeside, kalder man adgangen for Gylden open access. Artikler publiceret under Gylden open access er udgivet i tidsskrifter, hvor alle artikler er open access og artiklerne ligger åbent på tidsskriftets hjemmeside i tidsskriftets professionelle layout og uden begrænsninger.

Gylden open access er ofte, men ikke altid, baseret på at forfatteren betaler et gebyr for publicering (APC). Gylden open access artikler har ofte en CC licens, der tydeligt angiver mulighederne for kopi, redigering og distribution.

Hybrid open access

Tidsskrifter, der er baseret på abonnement, indeholder artikler, der kun er tilgængelige for abonnenter, men også åbne, frit tilgængelige artikler. De åbne artikler er Hybrid open access. Forfattere til artikler i traditionelle abonnementsbaserede tidsskrifter kan betale et gebyr for at få artiklen til at ligge åben for alle.

Hybrid Open Access gør open access muligt i en lang række tidsskrifter, men er samtidig en merudgift, da man både betaler forlaget for abonnement samt publiceringsgebyr (APC). Hybrid open access artikler har typisk en CC licens, der angiver mulighederne for kopi, redigering og distribution.

Bronze open access

Tidsskrifter, der er baseret på abonnement, kan vælge at åbne for enkelte artikler på deres webside. Bronze open access er betegnelsen for artikler, hvor det er udgiveren, der vælger at åbne for artiklen. Forfatteren til artiklen betaler ikke for, at artiklen ligger åben. Udgiveren kan derfor vælge at lukke for adgangen igen. Bronze open access bliver nogle gang ikke betragtet som egentlig open access, da artiklen ikke permanent er åben og heller ikke er forsynet med en CC licens.

Diamond open access

En del tidsskrifter, der er ejet af uddannelsesinstitutioner, vælger at lægge alle deres artikler i åbne arkiver. Tidsskrifterne er åbent tilgængelige for alle og forfatterne betaler ikke for at publicere. Den form for open access, hvor hverken forfattere betaler for at publicere eller læsere betaler for at læse, kalder man Diamond open access. Tidsskrift.dk er et eksempel på en portal, hvor en række tidsskrifter, ejet af universiteter og uddannelsesinstitutioner i Danmark, har deres tidsskrifter opbevaret.

Danmarks Nationale Strategi for open access

Visionen for den Danmarks Nationale Strategi for open access er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Implementeringen af open access skal ifølge den nationale strategi ske fortrinsvis gennem grøn open access, altså hvor forfatteren arkiverer artiklen i et digitalt arkiv. Strategien udelukker ikke den gyldne vej, så længe udgifterne til publicering ikke bliver øget.

Open access og VIA

I 2015 vedtog Danske Professionshøjskoler en hensigtserklæring om open access, der støtter målsætningerne i Danmarks Nationale Strategi for open access.

Professionshøjskolerne ønsker, at videnmedarbejdere i VIA publicerer i anerkendte nationale og internationale forskningstidsskrifter og publikationer, der bredt formidler professions- og erhvervsrettet forskning, udviklingsarbejde og innovation.

Samtidig opfordres videnmedarbejdere til at uploade artikler i professionshøjskolernes åbne digitale arkiv UC Viden, såfremt rettighederne tillader det.

Antal open access publikationer i Danmark

OAindikator.dk kan du følge udviklingen i antallet af open access publikationer i Danmark.