VIA kræver, at alle medarbejdere inddaterer oplysninger om deres publikationer i UC Viden.

Samtidig har Danske Professionshøjskoler i 2015 vedtaget en hensigtserklæring om Open access, der har som målsætning at skabe fri adgang til så mange forskningsartikler som muligt for alle både studerende, samarbejdspartnere, praksis og borgere.

Sådan uploader du din artikel
Når du inddaterer din publikation i UC Viden kommer du til et felt, hvor du kan

- uploade din fil
- indsætte et link
- tilknytte en DOI og vælge en CC licens.


UC Viden og ophavsret
Inden du uploader din artikel i UC Viden skal du sikre dig, at du har ophavsrettet til publikationen samt sikre dig, at din(e) eventuelle medforfatter(e) eller projektmedarbejder(e) har givet deres samtykke til, at dokumentet skal være offentligt tilgængeligt.

Læs mere og få vejledning om UC Viden og ophavsret her. 


Det accepterede manuskript eller forlagets version?
Det er nødvendigt, at du undersøger, hvilken version af artiklen, du har rettigheder til at uploade. Under menupunktet open access & ophavsret kan du læse, hvordan du undersøger dine rettigheder er. Det vil altid være din aftale med forlaget, der er den gældende.

I UC Viden er information fra Sherpa/Romeo tilgængelig. Hvis tidsskriftet er registreret i Sherpa/Romeo, vil information om tilladelse til deling være synlig, når du vælger tidsskrift. Under ’Accepted version’ og ’Published version’ kan du se om det er tilladt at dele artiklen i et non-commercial institutional repository’. UC Viden er et non-commercial institutional repository. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at søge yderligere information på det enkelte tidsskrifts egen hjemmeside.

Nogle gange kræver forlaget at man skal vente 6 eller 12 måneder før man må lægge filen ud til alle. Forlagene kalder denne form for open access, forsinket open access og vil typisk betegne det som en embargoperiode.

I UC Viden kan du lægge din artikel op og så sætte embargoperioden på, så den bliver frigivet og synlig på det tidspunkt, du har tilladelse til.


Hvordan bliver det accepterede manuskript citeret?
Når du uploader et accepteret manuskript (post-print) vil din fil få en forside. Forsiden indeholder oplysninger om, at filen fx er et ’accepteret manuskript’ eller ’forlagets version’ samt bibliografiske data på forlagets version af artiklen. Forsiden sikrer, at din artikel bliver korrekt citeret.
 

Hvad er en DOI og hvordan finder du det?
Det er blevet almindeligt især for de større forlag at tildele artikler en DOI. En DOI (digital object identifier) er en unik række numre som forlaget kan tildele artikler, der er udgivet og bliver gjort tilgængelig elektronisk. DOI’en er en permanent URL. Modsat et link.  

Hvad er en CC licens?
Forskningsartikler, der ligger på nettet får i stigende grad tilknyttet en Creative Commons License, en CC licens. En CC licens er en ophavsrettighedslicens. CC licenserne er åbne og gratis licenser, som alle kan anvende, hvis man ønsker at offentliggøre et værk. Licensen angiver, hvilke ophavsretslige tilladelser man giver til de, der åbner og bruger værket.
En CC licens er en ophavsrettighedslicens. CC licenserne er åbne og gratis licenser, som alle kan anvende, hvis man ønsker at offentliggøre et værk. Licensen angiver, hvilke ophavsretslige tilladelser man giver til de, der åbner og bruger værket.

Gylden open access artikler har typisk tilknyttet en CC licens.
Forlag, der tillader at forskere uploader det accepterede manuskript i deres institutions arkiv (Grøn open access), anbefaler i deres retningslinjer ofte hvilken CC licens, der skal tilknyttes artiklen.

Seks forskellige CC licenser
Der findes seks CC licenser. De seks licenser varierer i graden af, hvad de giver brugerne tilladelse til i forhold til at kopiere, distribuere og på nogle områder benytte værket. Licenserne går fra at fraskrive sig alle rettigheder til at beholde den fulde ophavsret. Alle licenser tillader dog, at man kopierer og deler værket.

Den åbne CC BY giver andre lov til at distribuere, remixe og ændre værket, så længe de husker at kreditere det originale værk og ophavet til værket. Den restriktive CC BY-NC-ND giver udelukkende andre tilladelse til at downloade værket og dele det med andre, så længe de husker at kreditere ophavet. Licensen tillader ingen ændringer i værket.

Link til Creative Commons