Her kan du læse om, hvad ophavsret betyder for dig som forsker i VIA.

 • Videnproduktion i UC Viden

  UC Viden er de danske professionshøjskolers videndatabase, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter og aktiviteter. UC Viden er en offentlig database, der giver alle borgere, samarbejdspartnere og studerende adgang til professionshøjskolernes viden.

  I VIA er det et krav, at du registrerer din videnproduktion i UC Viden, men det er dit eget valg om materialet vedlægges/udgives i fuldtekst.

  Når du som underviser eller forsker i VIA uploader en fuldtekstversion af din publikation i UC Viden, har du, med mindre andet er aftalt, ophavsretten til egen videnproduktion, der ligger uden for undervisningspraksis.

  UC Viden er et videndelingsredskab, der synliggør og formidler VIAs videnproduktion. Ønsker du at dele dine publikationer, posters og rapporter med andre skal du være opmærksom på, hvilke rettigheder du har til at uploade materialet og gøre materialet offentligt tilgængeligt. Her gælder bestemmelserne i ophavsretsloven.

  For publiceret materiale fx artikler afhænger rettighederne bl.a. af:

  • din aftale med eventuelle medforfattere og deres samtykke til offentliggørelse
  • din forlagsaftale, der angiver hvilke rettigheder du har til deling
  • dine muligheder for at gøre forskningsartikler Open Access
  • dit brug af billeder, tabeller, figurer og diagrammer etc., du ikke selv har skabt

  For upubliceret materiale afhænger rettighederne bl.a. af:

  • din aftale med eventuelle medforfattere og deres samtykke til offentliggørelse
  • dit brug af billeder, tabeller, figurer og diagrammer etc., du ikke selv har skabt
 • Publicering

  Publicering af forskningsresultater indebærer, at materialet bliver offentligt tilgængeligt enten via et forlag eller gennem publicering på nettet. Hvor meget af ophavsretten, der er din og hvor meget du giver væk ved publicering afhænger af forlagsaftaler og licenser.

  Forlagsaftaler

  De fleste forskere publicerer resultaterne af deres forskning og udviklingsarbejde i artikler eller bøger gennem kommercielle akademiske forlag. Ved publicering bliver materialet gjort offentlig tilgængelig. Når du laver en aftale med dit forlag om publicering indgår der normalt en forlagsaftale mellem dig som forfatter og forlaget. Forlagsaftalen beskriver rettigheder og forpligtelser mellem forlaget og forfatteren.

  Den forlagsaftale, du indgår med forlaget, er juridisk bindende. Det er derfor vigtigt, at du som forfatter er opmærksom på:

  hvor meget af din ophavsret du overdrager til forlaget.
  hvilke forpligtelser du har i forhold til tredjepartsmateriale billeder, illustrationer, citater etc.
  hvilke vilkår for deling af publikationen efter udgivelse, du indgår på.

  Læs om forlagsaftaler og overdragelse af ophavsret på UBVAs forskerportal.

  Creative Commons licenser

  Ønsker du at dele din publikation direkte på nettet frem for at udgive den på et kommercielt forlag, kan du tilknytte værket en Creative Commons licens. En Creative Commons-licens er en rettighedsfraskrivelse, der går ud på, at andre på nogle særlige betingelser må bruge materialer uden at spørge ophavsmanden om lov først.

  Alle, som har frembragt et værk, der kan beskyttes af ophavsretsloven, kan udgive det under Creative Commons. Formålet med at udgive et værk under en CC-licens er, at der er større mulighed for, at værket kan blive brugt af andre. De digitale muligheder og internettet giver mulighed for at man kan kopiere, distribuere, redigere og remixe indhold. Ved at give dit materiale en Creative Commons licens bibeholder du ophavsretten og kravet om at blive krediteret for værket. Der er seks valgmuligheder, hvis du vælger at offentliggøre dit værk under en CC-licens. Valgmulighederne handler om, hvor meget du vil tillade andre at ændre i værket. Licenserne går fra den mest imødekomne med maksimal udbredelse og brug af licenseret materiale (CC-BY) til den mest restriktive, der kun tillader andre at downloade og dele værket (CC-BY-NC-ND).

  Ønsker du at sprede og synliggøre din publikation direkte på nettet - eller at få muligheder for optimal deling af publikationen med i din forlagskontrakt - kan en Creative Commons licens være løsningen. Creative Commons licensen er international og kan være et redskab til at sætte forskningsartikler i spil, fordi du med licensen viser, at du er interesseret i at man deler – men bliver krediteret.

  Du skal tage stilling til følgende områder:

  Skal der ske kreditering af dig som oprindelig ophavsmand, når værket bruges?
  Er kommerciel brug af værket tilladt?
  Er det tilladt at bearbejde værket?
  Må værket kun deles på samme CC-licensvilkår? Må det deles på andre vilkår?

  Læs om CC-licenser på Creative Commons.

  Open Access

  Open Access er et internationalt begreb for forskningslitteratur, der ligger frit tilgængeligt på nettet.

  Man siger, at en forskningsartikel er Open Access, hvis artiklen er åben for alle potentielle brugere umiddelbart i forbindelse med udgivelse enten gennem et åbent arkiv eller et Open Access tidsskrift.

  Som forfatter til en forskningsartikel har du indgået en kontrakt om rettigheder over artiklen. Kontrakten mellem dit manuskript og forlaget bliver indgået på forretningsmæssige vilkår. Når aftalen om publicering er indgået er den juridisk bindende og får betydning for, hvad du må gøre med din artikel efterfølgende.

  I kontrakten mellem forfatter og forlag henviser forlaget ofte til deres Open Access politik, som omhandler disse rettigheder.

  Når du som forfatter undersøger dine rettigheder er der to spørgsmål, der får betydning for, hvad du må, nemlig:
  hvor du vil gøre din artikel synlig
  hvilken version af artiklen du vil synliggøre

  UC Viden er professionshøjskolernes selvarkiverings database. Her samler vi alle publikationer fra professionshøjskolerne i Danmark. I UC Viden kan dine læsere få adgang til din artikel i fuldtekst, hvis du linker til den eller vedhæfter artiklen. Om du må uploade din artikel afhænger af dine rettigheder og aftalen med forlaget.

  Forskere i VIA opfordres med baggrund i Danmarks Nationale Strategi for Open Access til at uploade artikler i UC Viden, såfremt rettighederne tillader det.

  LinkedIn, Twitter, Mendeley, ResearchGate og Academia.edu får din artikel ud til dit netværk og videre derfra til mange læsere. Det er nemt at dele her, men vær opmærksom på om du har rettigheder til at sende din fil ud i dit netværk. Forlag giver typisk tilladelse til deling gennem non-profit sites, hvilket ingen af de ovenstående falder inden for.

  Det er ikke alle forlag, der tillader, at du lægger artiklen med deres professionelle layout ud frit tilgængeligt, da de lever af at sælge den vare. Vær opmærksom på, hvilken version hhv. accepteret manuskript eller forlagsversion, du deler.

  Læs om Open Access.

  Læs om Open Access og upload i UC Viden.

  Peer review

  Peer-review eller fagfællebedømmelse er den proces, hvor en videnskabelig publikation inden udgivelse bliver bedømt på dets videnskabelige kvalitet af fagfæller. Peer-review kan være blind eller double blind afhængig af om kun reviewer eller både forfatter og reviewer er anonyme. Fortrolighed, høj kvalitet, objektiv, ærlig og upartisk kommunikation samt gennemsigtighed i processen er kernebegreber i peer review. Regler og procedure for peer review fremgår af din forlagskontrakt eller på tidsskrifternes hjemmeside.

  Læs om peer review på UBVAs forskerportal.

 • Plagiat

  Plagiering er at bruge eller overtage andres tekst (det gælder også tabeller, modeller, figurer, billeder etc.) og anvende det i sin egen tekst uden at henvise til kilden og uden at kreditere ophavsmanden.

  I ophavsretlig sammenhæng kan du selv blive udsat for plagiering, hvis andre overtager tekst fra din publikation eller du kan selv plagiere, hvis du ikke krediterer ophavsmanden med kildehenvisninger og referencer i din publikation.

  Der er ikke faste regler eller præcise retningslinjer for, hvornår overtagelse af andres tekster i en publikation er plagiat. Grænsen, for om det er plagiering at overtage enkelte korte sætninger eller om det gælder hele passager, er svært at sætte.

  I akademisk arbejde bygger man videre på eksisterende viden i andres værker. I Ophavsretsloven er der juridiske regler for, hvordan du må citere ophavsretsligbeskyttede værker. Citat er tilladt fra lovligt offentliggjorte værker. I loven står at ” Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. ”(Ophavsretsloven § 22).

  God skik betyder i praksis, at citering skal ske på en rimelig og loyal måde samt at citatet har en begrænset længde.

  For at undgå mistanke om plagiering kræver det, at du laver tilstrækkelige, præcise og entydige kildehenvisninger og referencer.

  Læs UBVAs omfattende sider med mange eksempler på plagiat på Forskerportalen.

  Læs om god citatskik på Forskerportalen.

  Læs om god citatskik på Kulturministeriets hjemmeside.

  Læs om regelsæt (standarder) for referencer.