Struktureret litteratursøgning omfatter formulering af fokuseret undersøgelsesspørgsmål, valg af relevante databaser, valg af relevante søgeord, søgning samt evaluering af søgningens udbytte.

Litteratursøgning

Identifikation af søgetermer/begreber

 • Carrot2

  Carrot2 er et brugervenligt redskab/text mining tool i den eksplorative fase til identifikation af termer/begreber. Resultaterne organiseres automatisk i samlinger/clusters.

   

 • Voyant

  Voyant er et simpelt tekstanalyse program, som kan fortælle om mønstre på tværs af tekster. Der kan laves ordtælling (Wordcount) til f.eks. begrebsidentifikation. Voyant kan tillige bruges til identifikation af synonymer og give et generelt overblik.

 • MeSH on Demand

  MeSH on Demand identificerer Medical Subject Headings (PubMed/Medline) på baggrund af en indsat tekst samt henviser til tekster der ligner den du har indsat.

 • PubReMiner

  PubReMiner kan, med udgangspunkt i søgeord, give en liste over centrale tidsskrifter, forfattere, fritekst ord samt MeSH termer som knytter sig til emnet.

Dokumentation af søgning

 • PRESS guidelines

  PRESS guidelines er et instrument til validering af søgestrategier: Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS). Tjekliste til vurdering af søgestrategi findes side 39-40.

 • Prisma

  Prisma er et værktøj i form af tjekliste på 27 punkter som minimumskrav til afrapportering af et systematisk review eller metaanalyse incl. flowdiagram til angivelse af antal screenede artikler/referencer fra de søgte databaser. I flowchartet anføres til slut i processen antal inkluderede referencer/studier.

 • Simpel skabelon fra VIA Bibliotek

  VIA Bibliotek har lavet en simpel skabelon, du kan bruge til at planlægge, fastholde og dokumentere din litteratursøgning.

  VIA Skabelon (docs).

  Se også eksempel på udfyldte skabeloner fra SUND (pdf) , PÆD (pdf) og Tekniske fag (pdf).

  De udfyldte skabeloner gælder ikke nødvendigvis alle fagområder, ligesom der kan gælde forskellige krav.